Subsidie doorstroomprogramma’s aanvragen tot 1 oktober

Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 ligt de deadline voor subsidieaanvragen voor de doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo op 1 oktober aanstaande.

Deze doorstroomprogramma’s zijn bedoeld om de overstap van vmbo naar havo of mbo te vergemakkelijken. De programma’s richten zich specifiek op het laatste vmbo-jaar en het eerste jaar van de vervolgopleiding.

Subsidieaanvragen kunt u vóór 1 oktober 2018 indienen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidie voor in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 kunt u aanvragen vóór 1 oktober 2019.

Lees meer…

Doorstroomprogramma po-vo? Nu subsidie aanvragen

Tot 31 mei kunnen samenwerkende scholen nog subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma po-vo. Er is 9 miljoen euro voor beschikbaar vanuit het actieplan Gelijke Kansen.

Het gaat om programma’s waarin minimaal één basisschool en één middelbare school samenwerken om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor hun leerlingen te versoepelen. Dat programma moet minimaal 100 uur omvatten, verdeeld over het laatste halfjaar van groep 8 en het eerste halfjaar  van de brugklas. Ook moet er aandacht zijn voor ouderbetrokkenheid.

Per aanvraag wordt er maximaal 124.000 euro toegekend. Als er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is, wordt er geloot. Daarbij is het budget verdeeld over drie regio’s, om regionale spreiding van de programma’s te bevorderen.

Meer informatie en aanvraagformulieren bij DUO

Subsidie: betere doorstroom naar voortgezet onderwijs

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die met elkaar samenwerken, kunnen tot 1 oktober een aanvraag indienen voor subsidie voor doorstroomprogramma’s.

De subsidieregeling, die deel uitmaakt van het Actieplan Gelijke Kansen, is ervoor bedoeld om alle groep 8-leerlingen op een passend niveau in het voortgezet onderwijs te laten beginnen.

Doorstroomprogramma’s maken kans op subsidie als ze inzetten op ouderbetrokkenheid en op kennis en vaardigheden die de overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen versoepelen. Er is nog een aantal andere randvoorwaarden.

Lees meer…