Subsidie doorstroomprogramma’s verlengd – PO/VO

De subsidie voor doorstroomprogramma’s primair onderwijs-voortgezet onderwijs voor bevordering van gelijke kansen is verlengd. Nog tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet...

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s aangepast – PO/VO

De subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s is op twee punten gewijzigd. Dat heeft te maken met de coronacrisis. De eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat is aangepast. Deze eis had betrekking op het eerste leerjaar van het voortgezet...

Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma – PO/VO

Tot eind mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor een soepelere overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om tot 31 mei subsidie aan te vragen. De subsidieregeling staat in het teken van het...