Wiersma gaat niet mee in examenwens LAKS – VO

Een extra herkansing voor het centraal eindexamen komt er dit jaar niet. De eindexamens worden evenmin over twee tijdvakken gespreid. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma laten weten aan het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het LAKS overhandigde in...

Wiersma schrapt meeste coronamaatregelen examens – VO

Het tweede tijdvak van de centrale examens en de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het centraal schriftelijk en praktisch examen worden dit schooljaar nog verlengd, maar voor de rest gaan de examens dit schooljaar terug naar de situatie van voor...

Wederom hogere N-termen eerste tijdvak centrale examens – VO

Net als vorig jaar zijn de N-termen voor het bepalen van de uitslag van de examens in het voortgezet onderwijs gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan in de jaren 2015-2019 (dus vóór corona). Dat meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Nu de N-termen hoger...