Nieuwe downloads: formats vaststellingsovereenkomsten – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen formats voor vaststellingsovereenkomsten beschikbaar. Er zit steeds een toelichting bij. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de formats downloaden. Primair onderwijs: Vaststellingsovereenkomst – meer dan 35%...

Format om werkdruk aan te pakken

Op het digitale Platform Werkdruk staat een format dat scholen kunnen gebruiken om werkdruk te verminderen. Het format biedt teams een structuur om doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. Teams kunnen het ook gebruiken...