Format schorsingsbesluit als ordemaatregel – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het format voor een schorsingsbesluit als ordemaatregel bijgewerkt. Als uw organisatie bij VOS/ABB kunt u dit en andere formats downloaden. Bij het format zit een toelichting, die onder andere ingaat op wat er in de cao’s...

Formats voorgenomen en definitief schorsingsbesluit – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen twee formats beschikbaar die u als werkgever kunt gebruiken als u een werknemer moet schorsen. Bij de formats staat een toelichting hoe u deze kunt gebruiken. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de formats...

Nieuwe formats vaststellingsovereenkomsten – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen nieuwe formats voor vaststellingsovereenkomsten beschikbaar. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u deze formats gratis downloaden. De nieuwe formats zijn afgestemd op de situatie per 1 augustus aanstaande. Dan treedt...

Formats schriftelijke berisping en (niet) verlengen – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben vier praktische formats online gezet. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze formats downloaden: De formats hebben betrekking op schriftelijke berispingen en het al dan niet verlengen van het arbeidscontract:...