Lichte variant van fusietoets blijft van kracht – PO/VO

De fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan, nu de Eerste Kamer de afschaffing ervan onlangs heeft tegengehouden, maar het blijft de lichte toetsing zoals die sinds april 2018 van kracht is. De lichte toetsing werd beschouwd als een voorstadium...

Coronacrisis leidt tot uitstel afschaffen fusietoets – PO/VO

Nu ook de Eerste Kamer vanwege de coronacrisis stilligt, is de behandeling van het wetsvoorstel Afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs tot nader order uitgesteld. Dit betekent dat de situatie voorlopig blijft zoals die nu is, namelijk met lichte toetsen voor...

Slob: Als fusietoets verdwijnt, blijft menselijke maat

Gewijzigde omstandigheden als gevolg van demografische krimp maakten het noodzakelijk de fusietoets af te schaffen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer. Hij benadrukt dat er in de nieuwe situatie aandacht blijft voor de...