Week van Gelijke Kansen – PO/VO

Voor de derde keer op rij vindt van 6 tot en met 12 november de Week van Gelijke Kansen plaats. Dit is een initiatief van JINC (Jongeren INCorporated). In deze actieweek worden de spotlights gericht op projecten die zorgen voor gelijke kansen voor jongeren in...

Ruim € 324 miljoen voor buitenschoolse activiteiten – PO/VO

Voor het programma School & Omgeving trekt het kabinet voor 2024 een bedrag van ruim € 324 miljoen uit. Er komt daarnaast bijna € 52 miljoen beschikbaar voor zogenoemde brugfunctionarissen. Dat blijkt uit de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Het...

Denk mee: voorzieningen voor het jonge kind – PO

De Onderwijsraad nodigt iedereen uit om na te denken over voorzieningen die bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor jonge kinderen. Het adviesorgaan doet hiervoor een oproep op zijn website. De Onderwijsraad gebruikt de ontvangen voorbeelden, analyses voor een...

SCP: Meer nodig voor verkleinen sociale verschillen – PO/VO

Het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs is onvoldoende om de structurele ongelijkheid in de samenleving kleiner te maken. Daar is meer voor nodig, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoeksrapport Eigentijdse ongelijkheid. Het SCP...