Meer focus op kansengelijkheid en startkwalificatie – PO/VO

Het primair onderwijs moet meer leerlingen naar vervolgonderwijs helpen dat uitmondt in een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Het Platform Toekomst van Arbeid legt in het rapport Investeren in mensen ook de focus op kansengelijkheid. In het rapport staat dat er...

Tweede Kamer akkoord met vereenvoudiging bekostiging – VO

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de Wet vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Deze wet wordt uitgebreid met een regeling voor 75 schoolvestigingen in krimpregio’s om een breed aanbod te kunnen behouden. Maar dit biedt helaas niet in alle...