Amsterdamse leerlingen krijgen laptops en wifi – PO/VO

De gemeente Amsterdam stelt laptops en wifi beschikbaar aan leerlingen die daar thuis nog niet over beschikken. Zo kunnen ook zij thuisonderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten. ‘Met deze noodmaatregel willen we kansenongelijkheid...

Vereenvoudiging bekostiging vergroot segregatie

Met de voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs nemen de segregatie en kansenongelijkheid verder toe. ‘Dit is een zeer onwenselijke situatie’, benadrukt VOS/ABB tegenover de Tweede Kamer.De bekostigingssystematiek gaat...