Corona leidt ook in Amsterdam tot meer kansenongelijkheid – PO

Het merendeel van de basisschoolleerlingen in Amsterdam heeft een leerachterstand opgelopen toen de scholen in de coronacrisis dicht waren. Dat geldt vooral voor leerlingen die al risico op achterstanden hadden. Dit betekent dat de kansenongelijkheid is toegenomen....

Meeste leraren signaleren kansenongelijkheid – PO/VO

De meeste leraren zien dat er kansenongelijkheid tussen leerlingen is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Bazalt Groep, die zich bezighoudt met onderwijsadvies, coaching en educatieve uitgaven. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs...

Onderwijsbegroting legt nadruk op kansengelijkheid – PO/VO

Het kabinet meldt dat het zich in 2021 hard blijft maken voor gelijke kansen. Daarbij hoort het bestrijden van achterstanden die leerlingen in de coronacrisis hebben opgelopen. Dat staat in de conceptbegroting van het ministerie van OCW voor het jaar 2021, die op...