Meer aansprakelijkheidsrisico’s door cybercrime

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon Onderwijs ziet toenemende aansprakelijkheidsrisico’s die te maken hebben met cybercrime.

Aon Onderwijs verwijst naar de gebeurtenissen bij de Universiteit Maastricht, die in december te maken kreeg met gijzelsoftware (ransomware). Dat is een kwaadaardig computerprogrammaatje van criminelen dat zich bijvoorbeeld via besmette websites of e-mails verspreidt. De daders kunnen er computersystemen mee blokkeren. Ze eisen vervolgens losgeld om de systemen weer vrij te geven.

Afgezien van de directe bedrijfseconomische schade die gijzelsoftware veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat de financiële administratie niet meer bereikbaar is), kan een blokkade van het systeem door middel van ransomware ook aansprakelijkheidsclaims met zich meebrengen. Denk aan persoonsgegevens die in verkeerde handen vallen. Er zijn kwesties bekend waarbij gedupeerden een schadevergoeding toegekend kregen.

Henri Damen van Aon Onderwijs ziet in de praktijk dat veel onderwijsorganisaties cyberrisico’s nog steeds onderschatten. ‘Een school is niet alleen vatbaar voor gijzelsoftware, er spelen meer serieuze risico’s. Cybercriminelen kunnen het gemunt hebben op het intellectueel eigendom of gevoelige of strategische data. Ook werknemers die frauderen, informatie lekken of geld ontvreemden, vormen een risico. Cyberbescherming vergt dus meer dan alleen een antivirusprogramma installeren!’

Meer weten? Neem contact op met Henri Damen: 06-13817417, henri.damen@aon.nl.

 

Hoe houdt u gijzelsoftware buiten de virtuele deur?

Kennisnet geeft tips om te voorkomen dat er gijzelsoftware (ransomware) in schoolnetwerken en op computers komt.

De tips van Kennisnet volgen op de wereldwijde cyberaanval die afgelopen vrijdag begon. Het aanklikken van een besmette e-mail kan ertoe leiden dat kwaadaardige software zich op uw computer en in het netwerk van uw school nestelt.

De tips van Kennisnet om het risico van gijzelsoftware te verkleinen:

  • Open geen e-mailbijlagen wanneer u de bijlage niet vertrouwt (bijvoorbeeld bij een onbekende afzender).
  • Zorg voor goede back-ups, zodat gegijzelde informatie beschikbaar blijft.
  • Update software regelmatig om digitale lekken te voorkomen (zoals de Windows 10-update).

Verder is het vergroten van bewustwording onder medewerkers en leerlingen van groot belang. Kennisnet wijst erop dat dat kan met de Aanpak informatiebeveiliging en privacy of de Dialoog met medewerkers.