Gratis webinar Naar Inclusiever Onderwijs: 3 maart – PO/VO

Op 3 maart kunt u deelnemen aan een webinar van het mede door VOS/ABB geïnitieerde platform Naar Inclusiever Onderwijs. De eerder aangekondigde vervolgconferentie in februari kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In het webinar zullen vragen centraal staan...