Kamer wil toe naar inclusief onderwijs

De Tweede Kamer roept de regering op werk te maken van echt inclusief onderwijs. Dit betekent dat elk kind passend onderwijs kan krijgen in de reguliere school.Tot nu toe zitten kinderen met een ondersteuningsbehoefte in Nederland vooral in speciale scholen. Drie jaar...