Kenniscentrum inclusieve werkgelegenheid

Het nieuwe Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid bundelt alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid.

Het kenniscentrum is een initiatief van het arbeids- en opleidingsfonds SBCM voor sociale werkgelegenheid en vereniging Cedris voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Voorzitter Job Cohen van Cedris benadrukt dat goede begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan om de juiste kennis, ervaring en kunde vraagt. ‘Die moeten overal in het land beschikbaar zijn en daar dragen we op deze manier aan bij’, aldus Cohen.

Ga naar inclusiefwerkt.nl.

Zo kan het ook: inclusieve scholen

Het gratis magazine Zo kan het ook geeft voorbeelden van scholen die werk maken van inclusief onderwijs. 

In het blad vertellen de scholen hoe zij het aanpakken om alle leerlingen, inclusief degenen met een beperking, in één school onderwijs te geven. Het recent verschenen nummer gaat over het voortgezet onderwijs. Een van de daarin geportretteerde scholen is het openbare Innova in Enschede, onderdeel van het Stedelijk Lyceum. Bij elk verhaal staan praktische adviezen.

Eerder verscheen eenzelfde editie voor het primair onderwijs. Daarin stond onder andere openbare basisschool Het Rondeel in Den Bosch, waar kinderen met verschillende onderwijsbehoeften door elkaar naar school gaan.

Magazine Zo kan het ook downloaden

Het magazine Zo kan het ook is recent uitgegeven door het platform In1school, dat is opgericht om schoolbestuurders, samenwerkingsverbanden, beleidsmakers en ouders te informeren en te inspireren over de mogelijkheden van inclusief onderwijs.

Beide bladen zijn gratis te downloaden. Het is ook mogelijk om kosteloos een papieren exemplaar aan te vragen.