Slob bij startconferentie Naar inclusiever onderwijs

De landelijke startconferentie van het praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs is op 12 februari in Bussum. Onderwijsminister Arie Slob zal erbij aanwezig zijn.

Het platform Naar inclusiever onderwijs is een initiatief van onder andere VOS/ABB. Het is erop gericht dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school moeten kunnen. Dat geldt dus ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelde erover in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

‘Op veel plekken in de wereld is een beweging gaande in de richting van sociale en onderwijskundige integratie. Ook in Nederland zijn er scholen die al inclusiever onderwijs geven, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het zijn voorlopers en hun aantal groeit’, aldus Van Veen in het VOS/ABB-magazine.

De scholen die inclusiever onderwijs willen, hebben volgens hem steun nodig. De website www.naarinclusieveronderwijs.nl is bedoeld als vraagbaak en ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Praktijkvoorbeelden en workshops

Op de landelijke startconferentie op woensdag 12 februari in Spant! Congrescentrum in Bussum zullen praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs worden gepresenteerd. Ook staan er workshops op het programma voor diverse doelgroepen, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, mensen van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, leraren, leerlingen en ouders.

Onderwijsminister Arie Slob zal bij de opening aanwezig zijn. Hij zal in gesprek gaan met onder anderen de initiatiefnemers van het platform Naar inclusiever onderwijs en de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.

Deelname kost 195 euro per persoon.

Meer informatie en online aanmelden.

 

 

Kenniscentrum inclusieve werkgelegenheid

Het nieuwe Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid bundelt alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid.

Het kenniscentrum is een initiatief van het arbeids- en opleidingsfonds SBCM voor sociale werkgelegenheid en vereniging Cedris voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Voorzitter Job Cohen van Cedris benadrukt dat goede begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan om de juiste kennis, ervaring en kunde vraagt. ‘Die moeten overal in het land beschikbaar zijn en daar dragen we op deze manier aan bij’, aldus Cohen.

Ga naar inclusiefwerkt.nl.

Zo kan het ook: inclusieve scholen

Het gratis magazine Zo kan het ook geeft voorbeelden van scholen die werk maken van inclusief onderwijs. 

In het blad vertellen de scholen hoe zij het aanpakken om alle leerlingen, inclusief degenen met een beperking, in één school onderwijs te geven. Het recent verschenen nummer gaat over het voortgezet onderwijs. Een van de daarin geportretteerde scholen is het openbare Innova in Enschede, onderdeel van het Stedelijk Lyceum. Bij elk verhaal staan praktische adviezen.

Eerder verscheen eenzelfde editie voor het primair onderwijs. Daarin stond onder andere openbare basisschool Het Rondeel in Den Bosch, waar kinderen met verschillende onderwijsbehoeften door elkaar naar school gaan.

Magazine Zo kan het ook downloaden

Het magazine Zo kan het ook is recent uitgegeven door het platform In1school, dat is opgericht om schoolbestuurders, samenwerkingsverbanden, beleidsmakers en ouders te informeren en te inspireren over de mogelijkheden van inclusief onderwijs.

Beide bladen zijn gratis te downloaden. Het is ook mogelijk om kosteloos een papieren exemplaar aan te vragen.