Inclusieve samenleving vereist inclusiever onderwijs – PO/VO

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs, dat een initiatief is van onder andere VOS/ABB, heeft de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek naar inclusiever onderwijs. Het rapport is woensdag in ontvangst genomen door demissionair onderwijsminister Arie Slob,...

‘Inclusiever onderwijs vereist duidelijke doelen’- PO/VO

Inclusiever onderwijs kan een succes worden als de doelgroep en de doelen duidelijk worden afgebakend. Dat benadrukt senior raadsadviseur Hein Broekkamp van de Onderwijsraad in een artikel in magazine SLO Context VO. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het...