Inclusieve samenleving vereist inclusiever onderwijs – PO/VO

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs, dat een initiatief is van onder andere VOS/ABB, heeft de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek naar inclusiever onderwijs. Het rapport is woensdag in ontvangst genomen door demissionair onderwijsminister Arie Slob,...

‘Inclusiever onderwijs vereist duidelijke doelen’- PO/VO

Inclusiever onderwijs kan een succes worden als de doelgroep en de doelen duidelijk worden afgebakend. Dat benadrukt senior raadsadviseur Hein Broekkamp van de Onderwijsraad in een artikel in magazine SLO Context VO. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het...

Slob wil van passend naar inclusiever onderwijs – PO/VO

Onderwijsminister Arie Slob komt met een reeks maatregelen om voor leerlingen, ouders en leraren passend onderwijs te verbeteren en om naar inclusiever onderwijs te gaan. Hij heeft daarover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De minister komt met 25 maatregelen....