Inspectie ziet dat rekenonderwijs te wensen overlaat – PO

Veel kinderen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van het rapport Peil.Rekenen-Wiskunde – Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019. Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 33% van de leerlingen...

Stimulerend toezicht loskoppelen van inspectieoordeel – PO/VO

Het stimulerende toezicht door de Inspectie van het Onderwijs kan het beste worden afgeschaft. Als dat niet kan, moet de inspectie het in elk geval volledig loskoppelen van de beoordeling van scholen. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan een nog op te stellen...

Vso ervaart verzwaring door wijziging leerlingpopulatie – VO

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ervaart sinds de invoering van passend onderwijs dat het onderwijs zwaarder is geworden. De besturen en scholen schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie, meldt de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie...