Meeste schoolbesturen functioneren naar behoren – PO/VO

Ruim driekwart van de schoolbesturen in het funderend onderwijs functioneerde in 2023 voldoende of goed. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2024. Ten opzichte van 2022 zijn er verschuivingen zichtbaar. Het aandeel schoolbesturen dat...

Digitale geletterdheid: vaak nog geen gezamenlijke visie – PO

Basisscholen vinden digitale geletterdheid van leerlingen belangrijk en werken aan het bevorderen daarvan, maar dat doen ze nog niet altijd op basis van een gezamenlijke visie op bestuurs- of schoolniveau en volgens een gestructureerde aanpak. Dat meldt de Inspectie...

Onaangekondigde inspecties NVWA – PO/VO

Niet alleen de Inspectie van het Onderwijs, ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan langskomen bij scholen. De NVWA houdt onder andere toezicht op het rookverbod, de veiligheid van speeltoestellen en voedselveiligheid in kantines. Meestal komt de...

‘Onderwijs echt niet zo slecht’ – PO/VO

Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert. ‘De inspecteurs melden dat het...

Slecht gesteld met rekenen en wiskunde – PO/VO

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft nog niet het reken- en wiskundeniveau dat nodig is voor het succesvol vervolgen van hun vmbo-, havo- of vwo-opleiding. Het is zelfs zo dat dit hun doorontwikkeling in de weg zit om...