Handreiking burgerschap op ISK – VO

LOWAN VO heeft een handreiking voor burgerschap op de ISK gepubliceerd. Deze handreiking bevat een vertaalslag van de conceptkerndoelen voor burgerschap die aansluit bij de context van de internationale schakelklas. De ISK heeft de opdracht jonge nieuwkomers tussen de...

In mei spoedwet onderwijs nieuwkomers – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma verwacht dat in mei het voorstel klaar is voor een spoedwet om het onderwijs aan nieuwkomers tijdelijk anders te organiseren. Dit meldt hij in antwoord op vragen van D66 in de Tweede Kamer naar aanleiding van een artikel in Trouw over...

Bijna alle internationale schakelklassen vol – VO

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne is er op vrijwel geen enkele Nederlandse middelbare school nog ruimte voor jongeren die naar Nederland zijn gevlucht of gemigreerd. Bijna iedere internationale schakelklas (ISK) zit vol en plaatst nieuwe jongeren op een...