Jaarverslag 2019 – PO/VO

De publieksversie van het jaarverslag en het geconsolideerde financiële jaarverslag over 2019 zijn beide digitaal beschikbaar. De gedrukte versie van de publieksversie is toegestuurd aan alle leden van VOS/ABB. Het geconsolideerde financiële jaarverslag kan worden...

Nieuwe signaleringswaarde eigen vermogen – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs hanteert voortaan een nieuwe signaleringswaarde om te zien of een schoolbestuur of samenwerkingsverband mogelijk te veel eigen vermogen aanhoudt. In een brief aan de Tweede Kamer gaan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie...

Uitstel aanvragen voor aanleveren jaarverslaggeving – PO/VO

Schoolbesturen kunnen tot 1 juli uitstel aanvragen als zij door de coronacrisis de jaarverslaggeving over 2019 niet op tijd kunnen aanleveren. De deadline van 1 juli voor de aanlevering blijft staan, maar als door de coronacrisis vertraging is opgetreden, kan coulance...

Deadline voor aanleveren jaarstukken blijft 1 juli – PO/VO

De deadline van 1 juli voor het aanleveren van de jaarstukken en bekostigingsgegevens blijft staan, maar er komt wel een coulanceregeling. Dat meldt het ministerie van OCW. Het ministerie kreeg signalen binnen van onderwijsaccountantskantoren over het mogelijk niet...