Onzekerheid over bedragen Onderwijskansenregeling – VO

De Onderwijskansenregeling vervangt per 1 januari 2024 het Leerplusarrangement. Onderwijsminister Dennis Wiersma geeft hier uitleg over in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt onder andere dat de scholen pas in het voorjaar van 2024 weten hoeveel geld zij krijgen...

‘Gratis opvang nadelig voor kansengelijkheid’ – PO

Het vrijwel gratis maken van kinderopvang (waartoe buitenschoolse opvang behoort) kan nadelig zijn voor de ontwikkeling van kinderen en hun kansengelijkheid. Bovendien zal het nauwelijks een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van ouders. Dat melden het...

Laatste predicaten Excellente school – PO/VO

Voor de laatste keer zijn de predicaten Excellente school toegekend: 42 scholen mogen dit predicaat dragen in de periode 2023-2026. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. De predicaten zijn voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en...

Schaf ouderbijdrage af en maak devices gratis – PO/VO

VOS/ABB pleit er samen met andere belangenorganisaties voor om in ieder geval in het primair onderwijs de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen en om in het voortgezet onderwijs digitale leermiddelen gratis ter beschikking te stellen. Dit pleidooi in een brief aan...