Landelijke Klachtencommissie bestaat 25 jaar – PO/VO

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bestaat 25 jaar. De LKC werd in 1998 opgericht door VOS/ABB. De oprichting van de LKC door VOS/ABB hield verband met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet in het onderwijs. Deze wet bepaalde dat elke school...

Klacht over IKC? Verschillende regelingen en commissies – PO

Stichting Onderwijsgeschillen legt op een themapagina over integrale kindcentra (IKC’s) uit waar ouders met  eventuele klachten terechtkunnen. IKC’s zijn er in vele organisatievormen. In de meest vergaande vorm zijn onderwijs en opvang geïntegreerd....

Nieuwe download: katern Klachtrecht (geheel herzien)

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern Klachtrecht downloaden.Dit nieuwe katern is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Het vervangt het katern uit 2013. Het is in een printvriendelijke versie online...