Goed burgerschap, hoe leer je dat?

Hoe leer je als beginnend docent maatschappijleer pubers nadenken over goed burgerschap en over actuele en gevoelige kwesties als IS en de komst van vluchtelingen? Daarover gaat de documentaire Maatschappijleer.

In deze documentaire over goed burgerschap staat een jonge leraar centraal die studeert voor zijn eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer en lesgeeft geeft op een school voor voortgezet onderwijs in Tilburg. Hij ontdekt dat theorie en praktijk ver uit elkaar liggen.

De documentaire Maatschappijleer van 2Doc van de VPRO is uitgezonden op maandag 16 mei.

Lees meer…

Scholen gezocht voor debat over burgerschapsvorming

De VPRO en documentaireproducent Een van de jongens zoeken scholen voor voortgezet onderwijs die willen meedoen aan een debat over burgerschapsvorming.

Op tien scholen die zich voor dit debat en onderzoek aanmelden, wordt in mei 2016 de documentaire Maatschappijleer vertoond om er vervolgens met docenten over in gesprek te gaan. Daarin zullen de vragen centraal staan wat burgerschapsvorming voor de school betekent, hoe het in de praktijk wordt gebracht en wat er beter kan. Na de tour langs de deelnemende scholen volgt een slotdebat met beleidsmakers.

Scholen kunnen zich aanmelden via esther@eenvandejongens.nl of 020-8943628.

Dekker vindt ambtshalve niks van omstreden methode

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil geen oordeel geven over de omstreden methode Blikopener van Malmberg. Er is kritiek op deze methode maatschappijleer, omdat die stereotypen voorschotelt aan vmbo-leerlingen.

De kritiek concentreert zich op het hoofdstuk over ‘Opgroeien tussen twee culturen’. In het werkboek staat bijvoorbeeld deze vraag over Marokkaanse jongens:

Hoe komt het dat sommige jongens wel crimineel worden? Kruis de goede antwoorden aan.

■ Ze zijn niet slim genoeg om hun school af te maken.
■ Ze hebben vaak ruzie met hun ouders.
■ Het zit in hun aard om crimineel te zijn.
■ Ze spijbelen en hangen op straat rond.

De vraag uit het werkboek heeft betrekking op een les uit het handboek, waarin staat dat ‘sommige Marokkaanse jongens’ liever niet thuis zijn, omdat ze zien dat Nederlandse jongens ‘meer mogen en niet zoveel hoeven’. Dit leidt er volgens de makers van de methode toe dat Marokkaanse jongens op straat gaan rondhangen, spijbelen en soms in aanraking komen met drugs en criminaliteit.

Ook het hoofdstuk over man en vrouw bevat opmerkelijke fragmenten. Twee voorbeelden:

Er bestaan mannenberoepen en vrouwenberoepen. Mannen hebben meestal de belangrijkste banen.

Een man als verpleger. Dat valt op. Mensen vinden vaak dat meisjes er beter geschikt voor zijn. Toch kom je in het ziekenhuis veel mannen in witte jassen tegen. Dat zijn dan meestal dokters.

Kamervragen
D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wilde mede namens zijn collega’s van de PvdA en de SP van staatssecretaris Dekker weten of die ook vindt dat ‘een dergelijke methode vooroordelen versterkt en niet bijdraagt aan een evenwichtig beeld van een samenleving waarin mensen van verschillende culturen, religies en geaardheid met elkaar samenleven’. Hij wilde ook weten of Dekker vindt dat de lesmethode moet worden aangepast ‘vanuit een moderne visie op de Nederlandse maatschappij’.

Dekker antwoordt nu dat het niet aan hem is ‘om de inhoud van lesmethodes of de keuze van scholen voor lesmethodes te beoordelen’. Hij wijst erop dat de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs controleert en toeziet ‘op een leerstofaanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de eindexamenprogramma’s’.

Reactie uitgever
Malmberg meldde eerder de discussie over de methode ‘uiterst serieus’ te nemen en het te betreuren dat ‘mensen zich gekwetst voelen over de wijze waarop deze lesstof in Blikopener wordt aangeboden’. Daarom komt de uitgever voor docenten die daar behoefte aan hebben via www.blikopener.nl met vervangende lesstof.

Kamervragen over omstreden methode maatschappijleer

D66 heeft mede namens de PvdA en de SP Kamervragen gesteld over de methode Blikopener van uitgeverij Malmberg. Deze methode voor maatschappijleer in het vmbo zou op basis van stereotypen een eenzijdig, verouderd en versimpeld beeld van de samenleving neerzetten

De kritiek concentreert zich op het hoofdstuk over ‘Opgroeien tussen twee culturen’. In het werkboek staat bijvoorbeeld deze vraag over Marokkaanse jongens:

Hoe komt het dat sommige jongens wel crimineel worden? Kruis de goede antwoorden aan.

■ Ze zijn niet slim genoeg om hun school af te maken.
■ Ze hebben vaak ruzie met hun ouders.
■ Het zit in hun aard om crimineel te zijn.
■ Ze spijbelen en hangen op straat rond.

De vraag uit het werkboek heeft betrekking op een les uit het handboek, waarin staat dat ‘sommige Marokkaanse jongens’ liever niet thuis zijn, omdat ze zien dat Nederlandse jongens ‘meer mogen en niet zoveel hoeven’. Dit leidt er volgens de makers van de methode toe dat Marokkaanse jongens op straat gaan rondhangen, spijbelen en soms in aanraking komen met drugs en criminaliteit.

Ook het hoofdstuk over man en vrouw bevat opmerkelijke fragmenten. Twee voorbeelden:

Er bestaan mannenberoepen en vrouwenberoepen. Mannen hebben meestal de belangrijkste banen.

Een man als verpleger. Dat valt op. Mensen vinden vaak dat meisjes er beter geschikt voor zijn. Toch kom je in het ziekenhuis veel mannen in witte jassen tegen. Dat zijn dan meestal dokters.

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil mede namens zijn collega’s van de PvdA en de SP van staatssecretaris Dekker weten of die ook vindt dat ‘een dergelijke methode vooroordelen versterkt en niet bijdraagt aan een evenwichtig beeld van een samenleving waarin mensen van verschillende culturen, religies en geaardheid met elkaar samenleven’.

Van Meenen wil ook weten of Dekker vindt dat de lesmethode moet worden aangepast ‘vanuit een moderne visie op de Nederlandse maatschappij’.

Reactie uitgever
Malmberg meldt de discussie over de methode ‘uiterst serieus’ te nemen en het te betreuren dat ‘mensen zich gekwetst voelen over de wijze waarop deze lesstof in Blikopener wordt aangeboden’. Daarom komt de uitgever voor docenten die daar behoefte aan hebben via www.blikopener.nl met vervangende lesstof.