Magazine Naar School! over lerarentekort en kernwaarden

Het decembernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat onder andere over het lerarentekort en een mogelijke oplossing daarvan: minder kleine deeltijdbanen. Ook de videoleraar komt aan bod. Het blad besteedt ook aandacht aan het feestelijke congres op 18 maart waarop de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs zullen worden gelanceerd.

Willen of kunnen deeltijders meer werken? Binnenkort verschijnt er een advies. Dat brengt verschillende maatregelen in kaart om het voor deeltijders aantrekkelijker te maken meer uren voor de klas te staan. Daarmee kunnen zij een stevige bijdrage leveren aan oplossing van het lerarentekort.

Verschillende deskundigen hebben de afgelopen tijd hun ideeën aan het papier toevertrouwd over meer uren werken. Bijvoorbeeld interim-bestuurder Marjolein Willemsen. Zij rekent voor dat er geen lerarentekort is als deeltijdleraren één dag per week meer gaan werken en als leraren uit krimpregio’s naar de grote steden gaan.

Differentiëren in beloning

Volgens Willemsen zal het lerarentekort niet worden opgelost zolang leraren niet meer uren gaan werken. De uitdaging ligt wat haar betreft in stimuleringsmaatregelen. Dat is niet een generieke salarisverhoging, zo stelt zij, maar differentiëren in beloning. P&O’er Willem Duifhuis denkt dat ook. Hij pleit ervoor om leraren die vier of vijf dagen per week werken extra te belonen, zodat meer uren werken aantrekkelijk wordt.

De videoleraar kan ook een oplossing zijn in de huidige tijden van lerarentekorten. Naar School! nam een kijkje op het openbare Da Vinci College in Leiden, waar docente Duits Merel Hoogendoorn vanuit Gouda via een videoverbinding lesgeeft aan brugklassers. Het Da Vinci College ging hiervoor in zee met Like2Teach, een bedrijf dat niet alleen de technische benodigdheden levert voor de livestream, maar ook de leraren.

Nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

Op 18 maart organiseert VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs het congres Wat is jouw verhaal?! over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Dat wordt een inspirerend en vooral ook praktisch congres, vertellen Eline Bakker en Tamar Kopmels van VOS/ABB.

Bezoekers kunnen rekenen op een filosofisch pleidooi van publicist Stine Jensen. Ook staan er workshops op het programma, bijvoorbeeld over storytelling, wereldburgerschap en filosoferen met kinderen. Alle informatie over het kernwaardencongres op 18 maart in Arnhem staat op www.openbaaronderwijs.nu. Daar kunt u zich ook aanmelden (deelname is gratis!).

Andere onderwerpen

 • Vereniging met meerwaarde – directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vertelt over wat de vereniging voor het openbaar onderwijs doet.
 • Nieuw erkend vak helpt vwo’ers op weg – het openbare Schoonhovens College ontwierp een nieuw vak: Academische Vaardigheden. Het is officieel erkend als examenvak.
 • Goed toezicht houden is: ook keerzijde zien – organisatiepsycholoog Anthon van der Horst over dark sides waar toezichthouders oog voor moeten hebben.
 • Financiële coaches helpen ouders op weg – openbare scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam wijst ouders de weg naar financiële ondersteuning.
 • Aardbevingsbestendig bouwen – openbare basisschool Prinses Beatrix in het Groningse aardbevingsdorp Loppersum staat stevig op zijn fundamenten.
 • Debatteren, juist op het vmbo – leerlingen van de openbare Berger Scholengemeenschap wonnen het landelijke VMBO Debattoernooi.
 • Op Waddeneilanden al jaren inclusief onderwijs – in de afgelopen 13 jaar is op Terschelling slechts één leerling doorverwezen naar speciaal onderwijs.
 • Voordeel & gemak – een overzicht van wat VOS/ABB zoal voor haar leden doet.
 • Hoe zit het nu precies? – Veelgestelde vragen uit het onderwijs beantwoord.
 • Nieuw in de boekenkast – selectie uit recent verschenen boeken.
 • Juridisch advies – over de verplichte eindtoets in groep 8.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met OnderwijsMedia.

Lees het magazine online of download het blad als pdf.

Magazine Naar School! over gelijke kansen

Het najaarsnummer van magazine naar School! gaat onder meer over gelijke kansen. Andere onderwerpen die aan bod komen: de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs en het concretiseren van de openbare identiteit.

Van weekendschool tot buddyprojecten: overal worden initiatieven genomen om kinderen die het nodig hebben, een extra duwtje in de rug te geven. Alles om hun gelijke kansen te geven. Want dat lukt alleen als je oog hebt voor de verschillen. Dat is de gedachte achter de Gelijke Kansen Alliantie. Magazine Naar School! ging kijken hoe in Groningen en in Heerlen wordt gewerkt aan kansengelijkheid.

Kansengelijkheid komt ook aan bod in een artikel over een checklist die student Lianne Baars tijdens haar stage bij VOS/ABB heeft gemaakt. Het is een handige online checklist waarmee basisscholen kunnen zien in hoeverre zij gelijke kansen bieden.

Kernwaarden openbaar onderwijs

Projectleider Eline Bakker van VOS/ABB vertelt in het najaarsnummer over de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Daarover is de afgelopen tijd uitgebreid gebrainstormd. Met als doel: nieuwe kernwaarden die aansluiten bij wat de diverse samenleving nu en de toekomst vraagt. In maart 2020 worden die nieuwe waarden tijdens een onderwijsconferentie gelanceerd.

De kernwaarden komen ook aan bod in de rubriek Trots. Bestuursvoorzitter Hannelore Bruggeman van Scholengroep Veluwezoom legt uit wat onder het motto ikjijwij de concrete invulling van de openbare identiteit inhoudt. Zij ziet dat het effect heeft: meer ouders kiezen voor een openbare school!

Minister voor bijzonder onderwijs

Dat het openbaar onderwijs momenteel ook tegenwind heeft, vertelt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in zijn column. In het kader van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen noemt hij Arie Slob ‘minister voor bijzonder onderwijs’.

Teegelbeckers laat zien dat er met dit wetsvoorstel een garantiefunctie van het bijzonder onderwijs komt. ‘De minister zegt wel dat de garantiefunctie van openbaar onderwijs blijft bestaan, maar dat blijft bij woorden.’

Cor van Montfort, lid van de Onderwijsraad, benadrukt in Naar School! dat het belangrijk is voor schoolbesturen om transparant te zijn en zich te verantwoorden.
Daar is lef voor nodig, maar ‘als je het goed doet, kun je er als organisatie geweldig veel van leren en levert het waardevolle sturingsinformatie op!’.

Andere onderwerpen die aan bod komen in het najaarsnummer:

 • Employee journey: personeel binden door goed te luisteren
 • Klimaatneutraal basisonderwijs in Boekel
 • De Wnra komt eraan! Zijn uw beleidsstukken Wnra-proof?
 • Scholen mogen fusiecompensatie houden
 • Transitievergoeding ook bij korte contracten

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl. .

Adverteerders kunnen contact opnemen met OnderwijsMedia.

Lees het magazine online of download het blad als pdf.

Magazine Naar School! over zzp’ers in het onderwijs

Het hoofdartikel in het aprilnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat over zzp’ers in het onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen: de openbare school houdt stand in krimpgebieden en unieke samenwerking op Goeree-Overflakkee voor meer profielaanbod.  

Er is veel (fiscale) onduidelijkheid over zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in het onderwijs. Dat heeft te maken met de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). De onduidelijkheid maakt schoolbesturen huiverig om met zzp’ers in zee te gaan.

Schoolbestuurder Jeroen Goes van Fluvium Openbaar Onderwijs pleit in Naar School! voor ruimere regelgeving met betrekking tot de inzet van zzp’ers. ‘Dat de overheid zo rigide omgaat met die fiscale eisen, laat een gebrek aan urgentiegevoel zien’, zegt hij.

Openbare school in krimpgebieden

Hoogleraar Pieter Huisman gaat in het magazine van VOS/ABB in op de grondwettelijke positie van de openbare school in krimpgebieden. Als daar scholen verdwijnen, moet de laatste school altijd een openbare school zijn, benadrukt hij.

Het is volgens hem heel simpel: ‘Als een gebied te klein is voor afzonderlijke richtingen, dan bestaat er een grondwettelijke garantie in de vorm van de openbare school.’ Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Samenwerking voor meer profielaanbod

In de nieuwe rubriek Trots vertelt rector Arie Cové van de openbare Regionale Scholengemeenschap in Middelharnis over de samenwerking met het christelijk voortgezet onderwijs. Door die samenwerking lukt het om straks op het eiland Goeree-Overflakkee maar liefst acht vmbo-profielen aan te bieden.

Hij spreekt van een unieke vorm van samenwerking, waarmee de scholen in Middelharnis echt de leerling centraal stellen. ‘Ik ben er ongelooflijk trots op dat we de
kloof tussen openbaar en christelijk onderwijs op deze manier overbruggen!’

Andere onderwerpen

Het VOS/ABB-blad heeft aandacht voor nog veel meer lezenswaardige onderwerpen:

 • Inhoud geven aan burgerschap: column van VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers
 • Bruisende School!Week: verslag van de landelijke week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
 • Excellente scholen bekroond om bijzondere aanpak: openbare basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel en openbare scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg
 • Alle leerlingen wereldburger: over internationalisering van het onderwijs
 • Methode Krachtbronnen: ‘De wereld komt de klas binnen’
 • Gebouw: openbare basisschool De Helix in Heerhugowaard
 • VOS/ABB-ledenvoordelen: van mediatraining tot check van jaarverslag
 • Hoe zit het nu precies? Vraag en antwoord van Onderwijsjuristen VOS/ABB en Ouders & Onderwijs
 • Nieuw in de boekenkast: selectie uit recent verschenen boeken en andere
  publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs
 • Juridisch advies van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: opletten met onafhankelijk deskundige

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het blad als pdf.

Oktobernummer magazine Naar School!

In het oktobernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staan onder andere artikelen over passend onderwijs, segregatie als gevolg van artikel 23 van de Grondwet en de griepprik in tijden van lerarentekorten.

Passend onderwijs komt aan bod in een artikel over de Nieuweschool in het Noord-Limburgse dorp Panningen. Deze openbare basisschool doet niet mee aan het diagnosticeren van leerlingen. Alle kinderen zijn gelijk en ze doen allemaal mee. Opmerkelijk: op deze openbare school zijn geen klachten over hoge werkdruk en het ziekteverzuim is er extreem laag.

Directeur Johan van den Beucken vertelt dat hij niet wil stickeren met ADHD, autisme, PDD-NOS of wat dan ook. ‘Wél krijgt elk kind de aanpak die bij hem of haar past, waardoor elk kind zich ontwikkelt. Onze leerkrachten werken daarvoor nauw samen met de IB’er. Ons onderwijs is sterk gedifferentieerd. En dat werkt. We zien goede resultaten en ik zie sommige kinderen hier echt opbloeien’, zo legt hij uit.

Ratjetoe aan scholen

Onder de kop ‘Ratjetoe aan scholen versterkt segregatie’ pleit historicus Carel Verhoef voor ‘een structurele verandering die een einde maakt aan de verzuiling en de desintegratie van ons onderwijssysteem’.

Segregatie bedreigt volgens Verhoef onze hele samenleving. De oorzaak ligt volgens hem in bij de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet, die leidt tot ‘een ratjetoe aan scholen op godsdienstige grondslag’. De structurele verandering waarvoor hij pleit is een herziening van artikel 23, waarbij het huidige openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs worden samengevoegd tot ‘de gemengde school voor alle gezindten’.

Recht op griep?

De vraag is niet of er weer een griepepidemie aankomt, maar wanneer. De ervaringen met de vorige griepepidemie, die maandenlang duurde, was dat zoveel leraren ziek werden dat er elke dag klassen naar huis moesten worden gestuurd. Vervangers waren niet meer te vinden. De gevolgen van het groeiende lerarentekort werden gevoeld.

Is dat te voorkomen? Ja, zegt viroloog Ab Osterhaus. Als alle leraren zich tegen de griep laten vaccineren, zullen er 70 tot 90 procent minder griepgevallen zijn. ‘Ik weet niet hoe groot het lerarentekort is, dat is mijn vak niet, maar ik schat in dat er dan geen klassen vanwege dat tekort naar huis hoeven’, aldus Osterhaus.

VOS/ABB 20 jaar!

Natuurlijk is er in ons blad aandacht voor het VOS/ABB-jubileumfeest. Er zal dan ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de vereniging onder andere een lagerhuisdebat worden gehouden over gelijke kansen in het onderwijs.

Het jubileumfeest is op 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Natuurlijk bent ook u van harte welkom. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘VOS/ABB 20 jaar!’.

Andere onderwerpen

In het oktobernummer van magazine Naar School! staan nog meer interessante verhalen:

 • Wij gaan naar school! Isa Degeling (11) en Sam van de Bovenkamp (10) zitten in groep 8 van de Nieuweschool in Panningen.
 • Nooit leerlingen uitsluiten! Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vindt dat het hele aanbod van de school voor álle leerlingen gratis moet zijn.
 • Elke woensdag vrij. Speciale basisschool De Wissel in Hoorn gaat over op een vierdaagse schoolweek. Voortaan zijn de leerlingen elke woensdag vrij.
 • Ouders aan de basis van Tienerschool. Na de start van zes tienerscholen vorig jaar, zijn er dit jaar opnieuw zes geopend. Een daarvan is de openbare Tienerschool in Sneek.
 • De school met de glijbaan. Bewegen is op openbare basisschool De Klinker in Oud-Beijerland heel belangrijk.
 • Diversiteit verbinden met burgerschap. In de scholen zou meer aandacht moeten zijn voor democratie als een way of living.
 • Veel geld besparen met het allerbeste totaalpakket. Dat kan met het Inkoop Centrum Onderwijs van VOS/ABB.
 • Nieuwe leerweg vervangt vmbo-gl en vmbo-tl. Voor een goede aansluiting op zowel mbo als havo.
 • Excursietip. De imposante Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.
 • Hoe zit het nu precies? De Onderwijsjuristen van VOS/ABB en adviseurs van Ouders & Onderwijs beantwoorden vragen.
 • Nieuw in de boekenkast. Een selectie uit recent verschenen boeken en andere publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.
 • Juridisch advies. Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Blader digitaal door het oktobernummer van magazine Naar School! of download het blad als pdf.

Magazine Naar School! over onderwijs aan hoogbegaafden

Het zomernummer van magazine Naar School! gaat onder andere over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Andere onderwerpen die in het blad aan bod komen: minder werkdruk en beter onderwijs, boeddhistisch vormingsonderwijs en problemen met ouders voorkomen met goede communicatie.

‘Onderwijs aan begaafde leerlingen zit als het ware in ons DNA’, zegt rector Benedict Hamans van het openbare Stedelijk Gymnasium Schiedam. Hij vertelt wat zijn school doet om een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool te zijn. Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine belicht ook een openbare basisschool die specifieke aandacht heeft voor hoogbegaafde leerlingen: obs Anne Frank in Leiden. Deze school heeft daar al ruim acht jaar ervaring mee en trekt leerlingen uit Leiden en wijde omgeving.

Boeddhisme in het Westland

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) kennen we in het openbaar onderwijs al jaren. Nieuw is boeddhistisch vormingsonderwijs. Het maakt deel uit van een pilot van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland, die door VOS/ABB wordt begeleid. De pilot sluit naadloos aan op de diversiteit van het openbaar onderwijs, vertellen de directeuren van de basisscholen die deze vorm van vormingsonderwijs aanbieden.

In een artikel over het voorkomen van problemen met ouders, komt adviseur Siep van der Galiën van Leeuwendaal aan het woord. Hij verzorgde voor VOS/ABB de training ‘Problemen met ouders, wat nu?’. ‘Is er zo’n ouder die altijd wat heeft aan te merken? Spreek eens apart met hem of haar af en vraag wat je kunt verbeteren. Dat kan de contacten enorm verbeteren en dat maakt het werk weer leuker. Belangrijk voor de werkdruk, want wie plezier heeft in zijn werk, kan veel aan’, aldus Van der Galiën.

Werkdruk, of beter gezegd het verminderen daarvan, komt ook aan bod in een artikel over openbare basisschool Binnenstad in Maastricht. Deze school heeft de administratieve druk sterk verminderd. Alles wat belangrijk is om een leerling te volgen, past op een A3-vel, vertelt directeur Desirée Jorissen. ‘Je moet je als school bezighouden met wat goed is voor de leerling en niet hele romans schrijven. Wij staan nu heel dicht bij het kind. Daar zien we de revenuen van, het onderwijs is beter.’

Cao’s kunnen veel korter!

Het A3’tje waar alles op past, was voor directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB  inspiratie om in zijn column te pleiten voor minder omvangrijke cao’s. ‘Nu de papieren telefoonboeken niet meer bestaan, behoren de onderwijs-cao’s tot de dikste papierverslinders’, aldus Teegelbeckers. Het kan volgens hem veel korter. ‘De essentie moet zijn dat we met de grootst mogelijke flexibiliteit alles regelen tussen werkgever en werknemer met als hoger doel goed onderwijs voor alle kinderen en een fijne, uitdagende en professionele werkomgeving.’

Andere onderwerpen in het zomernummer van magazine Naar School!:

 • Training ‘Identiteit en diversiteit openbaar onderwijs’: Als schoolleider wilt u invulling geven aan het specifieke karakter van het openbaar onderwijs? Volg dan in het najaar deze training van VOS/ABB!
 • Rookvrije schoolpleinen: Hoe zorgt u ervoor dat het schoolplein rookvrij blijft en wat doet u als leerlingen vijftig meter verderop alsnog een sigaret opsteken?
 • Gebouwd op de groei: Reportage over het nieuwe gebouw van het Cburg College op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
 • Chinees, de taal van de toekomst: Wat maakt dit vak onder leerlingen zo populair en hoe vertaalt zich dat in aantallen examenleerlingen?
 • Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen: het project Ouders-Nieuwkomers-School (ONS!) betrekt nieuwkomersgezinnen bij school.

Blader online door het zomernummer of download de pdf.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! over de inclusieve school

Het februarinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over Het Anker in Wijk bij Duurstede. Deze brede school wil elke leerling passend onderwijs bieden: de inclusieve school.

De school heeft vier units, voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Elke unit bestaat uit een centraal leerplein, met daaromheen lokalen voor reguliere én sbo-groepen. Dankzij de verbrede toelating zitten in die sbo-groepen ook leerlingen met een cluster 4-indicatie. De meeste leerlingen werken het grootste deel van de tijd in hun eigen basisgroep, maar er vindt meer en meer uitwisseling plaats.

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

In het nieuwe nummer van Naar School! is ook aandacht voor het VOS/ABB-ledenaanbod op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Het aanbod is ontwikkeld in samenwerking met Wille Donker advocaten.

Iris Hoen van Wille Donker advocaten legt in het magazine uit dat de AVG een grote verandering met zich meebrengt. ‘Er worden nieuwe en zwaardere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten kunnen aantonen dat ze de AVG naleven. Dat betekent dat scholen nu aan de bak moeten!’, aldus Hoen.

Goedemorgen! voor een goed gesprek

Een ander ledenaanbod van VOS/ABB dat in het magazine aan bod komt, is de website Goedemorgen!. Het openbare Gilde College in Hengelo werkt met dit aanbod en is er heel tevreden over. Op Goedemorgen! staan filmpjes, opdrachten en teksten, speciaal gemaakt om de brede actualiteit in de klas te bespreken. De onderwerpen passen bij burgerschap en sociaalemotionele ontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

De meerwaarde van digitale leermiddelen, tablets of laptops in de klas, komt ook aan bod in een artikel over docent Robert Mol van het openbare Dalton Lyceum in Barendrecht. Deze docent Engels zet digitale technologie zo creatief in dat hij als e-coach workshops geeft om (aankomende) collega’s te inspireren. ‘De tablet
biedt ongekend veel mogelijkheden om effectiever én efficiënter les te geven.’

Op de cover van het februarinummer staat de brugklassers (en tweeling) Axel en Ninouk. Zij vertellen in het blad dat zij de lessen van Robert Mol erg leuk vinden. ‘Dan gebruiken we vaak de iPad, net als bij Frans en aardrijkskunde’, aldus Axel. Ninouk vertelt dat  ze thuis op de iPad spelletjes doen die Mol op zijn website zet.

Andere onderwerpen

In het blad staan ook weer de vaste rubrieken over ledenvoordeel bij VOS/ABB, excursies en boekentips en advies van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB alsmede de vraag-en-antwoordpagina’s van onze juristen en die van Ouder & Onderwijs.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! gaat over praktijkonderwijs

‘Koester de kracht van het praktijkonderwijs’ is de kop boven het hoofdartikel in het nieuwe nummer van het VOS/ABB-magazine Naar School!. Andere onderwerpen die in het blad aan bod komen, zijn de bovenschoolse netwerken van VOS/ABB, het nieuwe toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en de overschrijdingsregeling.

Het artikel over het praktijkonderwijs is gebouwd om een manifest, waarin de Sectorraad Praktijkonderwijs onder andere oproept de toelatingscriteria voor deze richting te handhaven. De vrees bestaat dat met het loslaten van die criteria in het praktijkonderwijs meer leerlingen met gedragsproblemen uit het cluster 4 van het speciaal onderwijs komen.

‘Dat is een groep die volstrekt niet matcht met de leerlingen die we nu hebben. Dat is niet goed voor de cluster 4-leerlingen en niet goed voor onze leerlingen. We hebben dat  herhaaldelijk uitgelegd in gesprekken met ambtenaren van het ministerie van OCW, maar het leek er steeds op dat onze bezwaren daar niet werden begrepen’, zegt directeur Arian Koops van de openbare regionale school voor praktijkonderwijs GSG Het Segment in Gouda.

Nu er een nieuw kabinet is met Arie Slob als minister, hoopt hij dat ‘het eindelijk bij het ministerie en de politiek doordringt hoe belangrijk handhaving van de toelatingscriteria is’. Dat is volgens hem ‘echt noodzakelijk in het belang van onze leerlingen en daarmee van onze samenleving, omdat we immers met elkaar een grote verantwoordelijkheid hebben voor deze groep’, aldus Koops.

Bovenschoolse netwerken

Het magazine besteedt ook aandacht aan de regionale netwerken voor bovenschools management van VOS/ABB. Deze netwerken hebben volgens de deelnemers een grote meerwaarde. Directeur-bestuurder Susanne de Wit van Stichting De Baasis voor openbaar primair onderwijs in de Drentse gemeente Tynaarlo en de Groningse buurgemeente Haren waardeert het dat collega’s ‘elkaar tot steun kunnen zijn in het delen van soms moeilijke kanten van ons prachtige beroep’.

De meerwaarde van het lidmaatschap van VOS/ABB komt tevens aan bod op de pagina over de Scholingsacademie van de vereniging. Zo kunt u als lid van VOS/ABB in januari een cursus volgen over de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Eveneens in januari wordt wederom de inmiddels bekende mediatraining gegeven, die speciaal is ontwikkeld voor mensen uit het onderwijs. In maart volgt een cursus over dossieropbouw en ontslag.

Nieuwe inspectietoezicht

Vertrouwen is het toverwoord in het nieuwe toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Voormalig directeur en huidig bestuurder Gérard Zeegers vertelt erover. Hij heeft het boek Veranderend toezicht geschreven. Zeegers ziet de inspecteur als ‘iemand die met een frisse blik naar je werk kijkt’. Dat kan volgens hem heel inspirerend zijn. Het nieuwe inspectietoezicht speelt daar volgens hem op in.

De overschrijdingsregeling wordt belicht in een artikel over een claim van 3,3 miljoen euro van de stichting Primenius voor bijzonder onderwijs bij de gemeente Stadskanaal, omdat die gemeente het openbaar onderwijs zou hebben bevoordeeld. Van die claim is inmiddels niets over, vertelt Lucas Böke van adviesbureau Lennox Consultants die de Stadskanaalse belangen behartigt.

Andere onderwerpen

In het magazine staan nog meer interessante artikelen:

 • De bekende cultuurhistoricus Herman Pleij ziet een belangrijke nieuwe taak voor de scholen nu de verzuiling wegvalt: het doorgeven van onze ethische waarden.
 • Trendwatcher Farid Tabarki voorziet een belangrijke taak voor het onderwijs in de ‘vloeibare samenleving’.
 • Scholen zijn enthousiast over de mogelijkheden om versneld of verrijkt vwo aan te bieden.
 • De openbare montessorischool MKC Mio Mondo in Amstelveen heeft een licht en transparant gebouw.
 • De Petje af Weekendschool biedt kinderen uit achterstandssituaties extra kansen.
 • De leergang Zelfbewust leiderschap gaat voor de zesde keer van start.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! over samenwerkingsschool

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat onder andere over de samenwerkingsschool. Andere onderwerpen die aan bod komen: de publicatie De staat van het openbaar onderwijs en diverse kortingen waarvan schoolbesturen en hun scholen gebruik kunnen maken als zij lid zijn van VOS/ABB.

Aanleiding voor het artikel over de samenwerkingsschool, is dat de Eerste Kamer vlak voor de zomervakantie de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool goedkeurde. Eind 2016 nam de Tweede Kamer deze wet aan.

Belangrijk is dat deze wettelijke regeling is dat in samenwerkingsscholen openbaar onderwijs op basis van samenwerking met het bijzonder onderwijs behouden blijft. De nieuwe wet kan worden beschouwd als een belangrijke stap naar een moderne interpretatie van de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet.

De samenwerkingsschool komt ook aan bod in het artikel over De staat van het onderwijs, een gezamenlijke publicatie van VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs en het platform CBOO. Deze publicatie is gepubliceerd op het gelijknamige gezamenlijke symposium op 13 september in Amersfoort.

Ledenvoordeel, School!Week en actieve pluriformiteit

Twee pagina’s over voordelen die verbonden zijn aan het VOS/ABB-lidmaatschap, gaan in op de antipestmethodes Kwink en KiVa en de nieuwe lesmethode Goedemorgen!. Met deze methode kunnen leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden.

De School!Week die VOS/ABB in maart 2018 weer organiseert, komt ook aan bod in ons blad. Doet u weer mee aan deze actie van het openbaar onderwijs?

Beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB vertelt in het artikel Voortrekkersrol voor openbaar onderwijs hoe het openbare basisscholen met goede levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsonderwijs hun actief-pluriforme identiteit sterker kunnen uitdragen. Ze heeft daar voor haar masterthesis onderzoek naar gedaan.

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen die in het oktobernummer van magazine Naar School! aan bod komen:

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Zomernummer Naar School! over VOS/ABB-korting op KiVa

Het zomernummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over het antipestprogramma KiVa. Leden van VOS/ABB krijgen korting op de STARTtraining van KiVa. Het blad gaat ook over het terugdringen van een hoog ziekteverzuim en over de aanpak van het ‘jongensprobleem’. Dat is een kwestie van pedagogiek!

De KiVa-methode is bewezen effectief tegen pesten. Openbare basisschool De Mei in Wormerveer werkt er al jaren mee en daar is iedereen blij mee. VOS/ABB heeft met KiVa afspraken gemaakt over 10 procent ledenkorting op de STARTtraining voor teams. Met deze korting kan elke school die bij VOS/ABB is aangesloten bijna 400 euro besparen.

Ziekteverzuim

In ons magazine gaat het ook over een recept tegen hoog ziekteverzuim. Het gaat hierbij om aandacht en bedrijfscultuur, vertellen bestuurder Geert Looyschelder en hoofd personeelszaken Sonja de Sain van STIP Hilversum. Het ziekteverzuim bij deze stichting voor openbaar basisonderwijs ging omlaag van 6 naar 3,6 procent.

Vaak wordt gesproken over het ‘jongensprobleem’, maar wat doen we eraan om het op te lossen? Openbare regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg laat in ons blad zien dat met een specifieke aanpak het aantal jongens dat naar het vwo gaat, weer toeneemt. Het blijkt vooral een kwestie van pedagogiek.

Angelique Hofman studeert Religie en Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar stage bij VOS/ABB deed ze onderzoek naar wat openbare scholen voor voortgezet onderwijs doen op het gebied van levensbeschouwing en burgerschap. Wat blijkt? Veel scholen willen daar meer mee. Hofman adviseert VOS/ABB daarom om bij de politiek te lobbyen voor een ontwikkelingsimpuls.

Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB – voorheen de Helpdesk – komen ook aan bod in het zomernummer. Zij vertellen waarom ze ervoor gekozen hebben zich voortaan Onderwijsjuristen te noemen: ze doen veel meer dan alleen het beantwoorden van vragen. De Onderwijsjuristen bieden ook uitgebreid advies en dossierbehandeling. Tevens kunnen ze optreden als gemachtigde in juridische procedures.

Andere onderwerpen:

 • Onderwijsprijs bekroont innovatie: inspirerende projecten van openbare scholen.
 • Als je lekker zit, leer je beter: reportage over het nieuwe gebouw van openbare basisschool De Sterrenboom in het Zuid-Hollandse Stolwijk.
 • Krimp zet door in voortgezet onderwijs: wat zijn de gevolgen en hoe gaan scholen en gemeenten ermee om?
 • ‘Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen’: reanimatieles verplicht op openbare Maerlant Brielle
 • Cyberaanval, bent u erop voorbereid?: wat zijn de risico’s en kunt u zich ertegen verzekeren?
 • Excursietip: Offshore Experience in Maritiem Museum Rotterdam.
 • Hoe zit het nu precies?: vraag en antwoord van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB en Ouders & Onderwijs
 • Nieuw in de boekenkast: onderwijsgerelateerd leesvoer.
 • Juridisch advies: de rol van school bij pestgedrag.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download zomernummer magazine Naar School!

 

 

 

Doorgaande leerlijn in magazine Naar School!

Het aprilnummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over de doorgaande leerlijn. We gingen langs bij openbare basisschool West en het Nieuwe IJsselcollege in Capelle aan den IJssel die nauw met elkaar samenwerken om de overgang van basis- en voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Groepsleerkracht Johan Hof van obs West en docent Marloes Joosten van het Nieuwe IJsselcollege pleiten ervoor de starheid los te laten om talenten te ontwikkelen. Dat dit nu nog niet mogelijk is, komt volgens hen door wetten en regels die een soepele overgang van basis- naar voortgezet onderwijs belemmeren.

Beide scholen gebruiken een adaptieve digitale oefenomgeving. Leerlingen in de groepen 7 en 8 kunnen, als zij daarvoor het niveau hebben, inloggen op het Nieuwe IJsselcollege. Op deze manier kunnen ze op de basisschool al op het niveau van het voortgezet onderwijs verder. In feite vloeien basisschool en voortgezet onderwijs ineen.

Op de cover van het aprilnummer staan de leerlingen Rebecca Keijzer van het Nieuwe IJsselcollege en Cinto Verkerk van obs West. Zij vertellen in de rubriek Wij gaan naar school over zichzelf en hun ervaringen op school.

Schoolkeuze uitstellen

In het magazine staat ook een artikel over de uitstel van schoolkeuze. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen pleiten hiervoor, omdat bij ruim 30 procent van de leerlingen het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeenkomt met het basisschooladvies. Maar in de praktijk is niet iedereen het met de Groningers eens.

Naar School! belicht verder de openbare Sterrenschool Apeldoorn, die een manier heeft gevonden om te voorkomen dat jonge kinderen gedragsproblemen ontwikkelen. Dat lukt met een nieuwe functie vanuit de zorg, geïntegreerd in het team.

Feest van openbaar onderwijs

Natuurlijk besteedt het aprilnummer aandacht aan de School!Week, de jaarlijkse campagneweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Openbare scholen in heel Nederland lieten vorige maand op verschillende wijzen zien wat hun meerwaarde is. VOS/ABB organiseerde in de School!Week diverse activiteiten.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB gaat in zijn column ook in op de School!Week. Hij bespreekt onder andere de expertmeeting in ons kantoor in Woerden over het door ons en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontwikkelde toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs zonder denominaties.

Andere onderwerpen

 • Rekentoets heeft langste tijd gehad: reacties van een rector, een wiskundedocent en een leerplanontwikkelaar.
 • Maatschappelijke stage: hoewel wegbezuinigd, gaan twee op de drie scholen ermee door.
 • Duurzamer krijg je het niet: in Uden staat staat een gloednieuw schoolgebouw dat helemaal zelfvoorzienend is.
 • Samenwerken voor toekomstbestendig onderwijs: leerlingen van de openbare RSG Wolfsbos in Hoogeveen krijgen hun technieklessen deels buiten de school.
 • Schoolzwemmen kopje onder? In de grote steden is het onverminderd populair!
 • Noordwijk ontmoet India: leerlingen van het openbare Northgo College maken kennis met leeftijdgenoten van de Lexicon International School in Pune.

Verder in het aprilnummer: kort onderwijsnieuws, excursie- en boekentips, vraag en antwoord en juridisch advies van onze Helpdesk.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download aprilnummer magazine Naar School!

 

Waarden staan centraal in magazine Naar School!

Het februarinummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over ‘aardig, netjes, rustig’. Dat zijn de kernwaarden van openbare basisschool De Meerwaarde in Strijen die door het dorp in de Hoeksche Waard zijn overgenomen.

Op obs De Meerwaarde blijft het niet bij een mooie slogan. De kinderen zelf vullen de basiswaarden in. Ze bespreken in de klas wat ze precies aardig, netjes en rustig gaan doen. ‘Vervolgens maken we daar afspraken over en dat zijn dan meteen de klassenregels’, vertelt directeur Marianne de Man.

De school scoort hoog op welbevinden en sfeer. Pesten komt er bijna niet voor, terwijl de leerprestaties stijgen, ‘want in een veilige en prettige sfeer wordt harder gewerkt en beter geleerd’.

Korting op waardenworkshop

Pierre den Hartog zorgt ervoor dat meer scholen aan het werk gaan met waarden. Dat gebeurt niet alleen in de Hoeksche Waard, waar hij beleidsmedewerker is van de stichting Acis voor openbaar onderwijs, maar ook elders in het land.

Hartog geeft er presentaties over. In het kader van de komende School!Week die VOS/ABB organiseert, biedt hij scholen (primair en voortgezet onderwijs) korting op een waardenworkshop. Interesse? Mail naar denhartog@acishw.nl.

De School!Week 2017 van 20 tot en met 24 maart krijgt uiteraard nog meer aandacht in ons blad. U kunt lezen wat er zoal gaat gebeuren in de jaarlijkse week waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich stevig op de kaart zet.

Waardengemeenschap

Waarden komen ook aan bod in het interview met hoogleraar en wetenschappelijk directeur Hans Boutellier van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Hij heeft op verzoek van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) een notitie opgesteld, waarin hij erop wijst dat het bij toezicht houden op scholen niet alleen gaat om goede bedrijfsvoering en ‘de minister als grootaandeelhouder’, maar vooral ook om het algemeen maatschappelijk belang en de school als waardengemeenschap.

Het Perron Dronten

Op de cover van het februarinummer staan Ben van der Weijden en Steven van der Meer. Zij zitten in het eerste jaar van het vmbo van het openbare Almere College in Dronten. Ben en Steven vertellen in de rubriek Wij gaan naar school over hun ervaringen op school en over wat ze later willen worden.

Het vmbo van het Almere College zit in Het Perron Dronten. Een reportage met veel foto’s laat dit gloednieuwe gebouw zien, dat de openbare school deelt met het protestants-christelijke Ichthus College en Landstede MBO.

Afdelingsleider Ingrid Klink: ‘We vormen samen één schoollocatie, maar we zijn niet hetzelfde. Wij hebben onze eigen klassen, waar onze eigen docenten van het Almere College lesgeven, vanuit de visie die we als openbare school hebben. Wij vinden het als ontmoetingsschool belangrijk dat leerlingen zich gezien en gekend voelen, dat iedereen welkom is en niemand wordt uitgesloten. Dat is volgens ons de meerwaarde van openbaar onderwijs.’

Andere onderwerpen

 • Polarisatie: filosoof, consultant en trainer Bart Brandsma legt uit hoe je de angel eruit kunt trekken.
 • Lerarenregister: rector Bart de Grunt van het openbare Rembrandt College in Veenendaal is er blij mee.
 • Humanistisch onderwijs: in Amsterdam is de eerste humanistische mavo.
 • Regelluw: wat doen scholen anders en waarom?
 • Schatkistbankieren: wat verandert er voor het openbaar onderwijs?
 • Arbeidsovereenkomst of aanstelling: onze Helpdesk geeft advies.

En verder staan in het blad onder andere de column van onze directeur Hans Teegelbeckers over algemene toegankelijkheid, korte nieuwsberichten, boekentips, een pagina over excursiemogelijkheden voor scholen naar het Van Gogh Museum in Amsterdam en antwoorden van onze Helpdesk en de informatiedienst van Ouders & Onderwijs op veelgestelde vragen.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download februarinummer magazine Naar School!

Hans Teegelbeckers over toekomst openbaar onderwijs

In het decembernummer van ons magazine Naar School! blikt onze nieuwe directeur Hans Teegelbeckers vooruit op de toekomst van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zijn voorganger Ritske van der Veen blikt terug op de afgelopen jaren. 

Teegelbeckers vertelt in het magazine over zijn ideaal: een onderwijswereld zonder zuilen, waarin mensen van alle gezindten openstaan voor elkaar. De praktijk is nog niet zo ver, maar de nieuwe directeur gaat de uitdaging aan. Hij begint met het verder versterken van de openbare identiteit en mikt op samenwerking op alle fronten.

Van der Veen gaat vlak voor zijn pensioen in op de ideële meerwaarde van de identiteit van het openbaar onderwijs. De focus van de vereniging is de afgelopen jaren onder zijn leiding sterker komen te liggen op de inhoud en kwaliteit van het openbaar onderwijs.

Flexibele overgang

De kwaliteit van het openbaar onderwijs komt onder meer aan bod in twee artikelen over de flexibele overgang naar groep 3 en de overstap van mavo naar havo. De flexibele overgang naar groep 3 wordt geïllustreerd aan de hand van de openbare basisscholen De Klimroos in Utrecht en Het Mozaïek in Arnhem. De overstap van mavo naar havo komt aan bod in een artikel waarin verschillende openbare vo-scholen aan bod komen.

In het nieuwe nummer van Naar School! staat ook een artikel over de pabo’s die steeds witter worden. Hoe erg is dat? Diverse deskundigen laten hier hun licht over schijnen.

‘Hoe dichter bij Dordt…

… hoe mooier het wordt’, is de kop boven een artikel met fotoreportage van de openbare Statenschool in Dordrecht. Deze school zit in een prachtig historisch pand midden in de binnenstad. Directeur Diane Kooij noemt het ‘een fantastisch visitekaartje’. Ouders die komen kijken of de Statenschool iets is voor hun kind, zijn steevast onder de indruk.

Medezeggenschap komt aan bod in een artikel over het openbare Libanon Lyceum in Rotterdam. Deze school neemt de leerlingen serieus, ook als het gaat om hun mening over het lerarenkorps. Al zeker tien jaar werkt de school met leerlingevaluaties en sinds twee jaar zitten leerlingen in de sollicitatiecommissie voor vitale functies.

Dyslexie

In de Hoeksche Waard hebben de basisscholen zeer goede ervaring met de anti-dyslexiemethode Bouw!. Directeur Pierre den Hartog van Samenwerkingsverband 28.04 vertelt erover. Hij las eind 2014 voor het eerst over het programma, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt.

‘Fit en geconcentreerd in de klas’ is de kop boven een artikel over de Daily Mile. Dit initiatief om elke dag met de leerlingen een kwartier te bewegen, is komen overwaaien uit Schotland. Onder andere de openbare basisscholen De Kleine Wereld in Oss en de Tweespan in Heenvliet hebben de Daily Mile op hun dagelijkse programma staan.

Andere onderwerpen:

 • School!Week: doe mee aan Kinderrechten Filmfestival van Unicef!
 • Inperking vrijheid van onderwijs graag zo snel mogelijk: ingezonden brief van Carel Verhoef.
 • App van Veilig Verkeer Nederland en Samsung toont gevaren smartphone in verkeer.
 • Excursietip: het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten.
 • Hoe zit het nu precies? Vragen en antwoorden van onze Helpdesk en van Ouders & Onderwijs.
 • Juridisch advies van onze Helpdesk: toelaatbaarheidsverklaring goed motiveren.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download decembernummer magazine Naar School!

Streepje voor met Diploma openbaar onderwijs

In het zomernummer van ons magazine Naar School! kunt u onder andere lezen over het Diploma openbaar onderwijs. Pabo-studenten met dit diploma hebben een streepje voor!

Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde Diploma openbaar onderwijs geeft aankomende leerkrachten een streepje voor als ze solliciteren bij openbare schoolbesturen, omdat ze in staat zijn in de praktijk van alledag inhoud te geven aan de kernwaarden. Zo versterken ze de identiteit van de openbare school.

VOS/ABB en VOO hebben het alumninetwerk van het Diploma openbaar onderwijs opgericht. Dit netwerk biedt onder andere een jaarlijkse bijeenkomst, workshops over diverse thema’s rond de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en sollicitatietrainingen. U kunt lid worden van dit netwerk.

Categoraal of breed?

Het zomernummer van Naar School! gaat ook over de vraag wat beter is: categoraal of breed? Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs bijdraagt aan kansenongelijkheid en tweedeling, zoals de Inspectie van het Onderwijs signaleert? Daar wordt verschillend over gedacht.

Voorzitter Jan Westert van de Landelijke Vereniging van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) legt in ons blad uit waarom de gereformeerde scholen hun deuren en ramen verder openzetten nu de verzuiling voorbij is. Schuift het gereformeerde onderwijs op naar het mede door VOS/ABB gelanceerde toekomstideaal School!, dat uitgaat van volledig ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt?

Informeel leren

Er is zoveel méér dan onderwijs, benadrukt onderwijswethouder Bert van de Burgt van de gemeente Dordrecht. Hij vertelt in Naar School! over de mogelijkheden om informeel leren beter te benutten. Daarmee kunnen volgens hem achterstanden worden verminderd en talenten tot bloei komen.

In het vmbo werken veel docenten met uitsluitend een pabo-diploma. Tot grote tevredenheid van de scholen, zo blijkt. Naar School! sprak met Roel Werner, teamleider van het Wellant College in het Utrechtse Montfoort, en met Jill de Haan die met haar pabo-diploma de overstap heeft gemaakt naar deze vmbo-school.

Andere onderwerpen:

 • Samenwerken om straks nog te bestaan: krimp heeft steeds meer impact op het voortgezet onderwijs.
 • Met meesters meer mans!: over initiatieven om in het basisonderwijs meer mannen voor de klas te krijgen.
 • Het wordt steeds zonniger: scholen kiezen voor zonnepanelen.
 • Naveltruitjes, strings en spaghettibandjes: fatsoensnormen of vrije kledingkeuze?
 • Kom werken in Berlijn!: de Duitse hoofdstad werft leraren in Nederland.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het zomernummer van magazine Naar School!

Eerste nummer van VOS/ABB-magazine Naar School!

Het eerste nummer van het nieuwe VOS/ABB-magazine Naar School! is verschenen. Het gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs.

Voor openbare basisschool De Twirre in het Friese dorpje Dongjum is het het laatste schooljaar. Het leerlingenaantal neemt al jaren af. De Twirre heeft nu nog 28 leerlingen en volgend jaar zouden dat er nog maar 21 zijn.

Het team van het dorpsschooltje en de Vereniging Dorpsbelangen Dongjum-Boer vinden het jammer dat de school dichtgaat, maar er zit niets anders op. ‘Je moet realistisch blijven, met nog minder leerlingen kán het gewoon niet. Dan heb je pedagogisch-didactisch geen reële situatie meer’, vertelt directeur Tea Wahle. De leerlingen van De Twirre gaan volgend jaar in het dorp Ried of in Franeker naar school.

Leegstand
Krimp leidt tot leegstand. Naar School! belicht de situatie in Drenthe. In die provincie wachten nu al ruim twintig schoolgebouwen op een nieuwe bestemming, en dat zullen er als gevolg van leerlingendaling in de komende jaren meer worden. In de schoolgebouwen die nog in gebruik zijn, staat gemiddeld één op de tien lokalen leeg.

Per jaar gaat in Drenthe 6 ton aan onderwijsgeld verloren aan leegstand. Dat bedrag kan oplopen tot 1 miljoen euro in 2025, vertelt adviseur Roosje van Leer van het Drentse-Groningse kenniscentrum CMO STAMM. Maar het hoeft geen treurig verhaal zijn, zegt ze, mits schoolbesturen en gemeenten dit probleem sámen aanpakken.

De krimp in Drenthe komt ook aan bod in een reportage over het gebouw van het openbare Dr. Nassau College in Assen. Dit moderne monument uit de jaren 60 is zodanig verbouwd dat het voldoet aan de eisen van het huidige voortgezet onderwijs. In het ontwerp werd rekening gehouden met de krimp van het aantal leerlingen in Assen. Het resultaat is onder andere dat het hart van de school in vierkante meters iets is teruggebracht. Daarvoor in de plaats is een beschut ontmoetingsplein gekomen.

Openbaar kindcentrum
Naar School! is ook naar Vlaardingen en Maassluis gegaan. Daar loopt het openbaar onderwijs vooruit op de situatie dat het kindcentra in stand kan houden. ‘Wij gaan niet zitten wachten op aanpassing van de regelgeving. Wij laten zien dat het al kan’, zeggen de bestuurders Alex Brobbel en Monique Vreeburg van de stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Andere onderwerpen:

 • Wij gaan naar school: interview met leerlingen Thijs en Fahd van openbare regionale scholengemeenschap ORS Lek en Linge in Culemborg.
 • Gaan we weer oormerken? Column van directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB over de vraag of de lumpsumfinanciering moet worden veranderd.
 • Kinderparlement Den Bosch overtuigend van start onder voorzitterschap van scheidend bestuursvoorzitter Joop van Lanen van ATO-Scholenkring.
 • Theoloog Matthias Kaljouw pleit voor ontzuild onderwijs: ‘Levensbeschouwing is zingeving, niet meer een zuil.’
 • Zwarte Piet, hoe pakt dat uit? Met reacties van verschillende mensen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
 • Schoolreisje naar de Wallen in Amsterdam kan écht niet, vindt Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. VOS/ABB is het met hem eens.
 • Excursietip: Kröller-Müller Museum wint Museumeducatieprijs.
 • Wij leveren wereldburgers: talentontwikkeling door openbaar onderwijs in Gorinchem.
 • Openbare basisschool De Noordkaap het Groningse Oostwold is een Smart Education Hub: modern onderwijs dat aansluit op digitale leefwereld.
 • Hoe zit het nu eigenlijk: vragen beantwoord door de Helpdesk van VOS/ABB en door Onderwijs & Onderwijs.
 • Juridisch advies van de Helpdesk van VOS/ABB: overplaatsing bij ziekte.

Vijf keer per jaar
Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Het is de opvolger van magazine School! dat VOS/ABB tot september 2015 samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs uitgaf. Besloten is die samenwerking te beëindigen.

Leden van VOS/ABB krijgen magazine Naar School! gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.
Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

U kunt het eerste nummer van Naar School! gratis downloaden.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail met Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.