Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen: nieuwe tijdlijn – PO/VO

Met de invoering van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) kunnen basis- en voortgezet onderwijs gebruikmaken van een nieuwe tijdlijn voor onder andere het stichten van scholen. De nieuwe tijdlijn is voor het basisonderwijs van kracht sinds 1 februari, voor...

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt in werking – PO/VO

De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) treedt op 1 november 2020 in werking voor het voortgezet onderwijs en op 1 februari 2021 voor het basisonderwijs. In mei stemde de Eerste Kamer in met deze wet, nadat de Tweede Kamer dat in oktober 2019 had gedaan. Het...