Harmonisatie meivakantie handiger voor ouders

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt in het schooljaar 2017-2018 met adviesdata voor een verlengde meivakantie.

Daarmee wil hij voorkomen dat ouders met kinderen op verschillende scholen te maken hebben met meivakanties die zich uitspreiden over drie weken, zoals nu soms het geval is. Mochten de adviesdata niet voldoende effect hebben, dan zal er voor scholen die een tweede week meivakantie willen inplannen een vaste week wettelijk worden vastgesteld.

Dekker heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Vaste meivakantie? Zitten we niet op te wachten!

De PO-Raad vindt de maatregel van Dekker, die dus bedoeld is om het voor ouders gemakkelijker te maken, maar niks. De sectororganisatie spreekt van een ‘inmenging in het onderwijs’ die ‘zeer ongewenst’ is.

‘Het onderwijs zit hier niet op te wachten. Steeds meer scholen bekijken met ouders hoe zij in het belang van de kinderen juist flexibeler onderwijs kunnen geven en flexibel met vakanties kunnen omgaan. Door de meivakantie zo goed als helemaal vast te leggen, gaan we niet vooruit, maar doen we weer een stap terug’, aldus de PO-Raad.

Van de VO-raad was woensdagmiddag nog geen reactie bekend.

‘Scholen zien twee vaste weken meivakantie wel zitten’

Het onderwijsveld kan zich vinden in een centrale vaststelling van twee weken meivakantie. Dat staat in de jongste Evaluatie regeling vaststelling schoolvakanties  die staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat vindt u van het plan? U kunt hieronder reageren.

Het Algemeen Dagblad kwam vorige maand met het nieuws dat Dekker een eind wil maken aan de verschillende weken die scholen kiezen voor de meivakantie. Nu stelt het ministerie één week van de meivakantie vast en mogen scholen naar eigen inzicht een tweede week plannen. Dat kan voor ouders ‘een ramp’ zijn, zo citeerde het AD de staatssecretaris.

De krant liet ook Ouders & Onderwijs aan het woord. Volgens de landelijke belangenorganisatie voor ouders met schoolgaande kinderen is de onzekerheid over de periode van de meivakantie vooral een probleem voor werkende ouders, die soms wel drie weken opvang voor hun kinderen moeten regelen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is tegen het centraal vastleggen van twee weken meivakantie. Volgens AVS-voorzitter Petra van Haren toont dit aan dat ‘de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met het geven van vertrouwen, autonomie en professionele ruimte’. Van Haren benadrukte dat de scholen zelf wel kunnen bepalen hoe de meivakantie wordt gepland, in overleg met hun medezeggenschapsraden.

Onderwijsveld ziet het zitten
In de Evaluatie regeling vaststelling schoolvakanties staat echter dat niet alleen ouders, maar ook het onderwijsveld zich kan vinden in een centrale vaststelling van twee weken meivakantie.

Wel signaleert Regioplan Beleidsonderzoek, dat de evaluatie in opdracht van het ministerie van OCW heeft opgesteld, dat er bezwaren zijn vanuit de verblijfsrecreatiesector in Nederland. Die vreest dat de vaststelling van twee weken meivakantie ertoe kan leiden dat meer gezinnen dan kiezen voor een vakantie in het buitenland.

‘Bovendien zal het consequenties hebben voor de collectieve viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag als veel Nederlandse gezinnen in deze periode in het buitenland verblijven’, zo staat in de evaluatie.

Wat vindt u van het plan om centraal twee weken meivakantie vast te stellen? U kunt hieronder reageren.

AVS in de kuif gepikt door plan meivakantie

Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) stelt dat de discussie over het gelijktrekken van de meivakantie aantoont dat ‘de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met het geven van vertrouwen, autonomie en professionele ruimte’.

Van Haren reageert fel op het nieuws dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat overal in het land de meivakantie in dezelfde twee weken valt. De staatssecretaris zegt dat te willen, omdat volgens hem de huidige timing van de meivakantie voor ouders ‘een ramp’ kan zijn. De voorzitter van de AVS zegt dat de scholen zelf wel kunnen bepalen hoe de meivakantie wordt gepland, in overleg met hun medezeggenschapsraden.

Zij verwijst daarbij naar het Rijnlandse overlegmodel. ‘We willen in Nederland vooral werken vanuit het Rijnlandse model dat uitgaat van vertrouwen, autonomie en samenwerking. Dit in goede tegenstelling tot het Angelsaksische model, dat uitgaat van top-downstructuur, individualisme, controle en competitie.’ Volgens haar krijgen schoolleiders van dat laatste ‘meer dan eens grijze haren’.

Dekker wil overal dezelfde meivakantie

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil een eind maken aan de verschillende weken die scholen kiezen voor de meivakantie, schrijft het Algemeen Dagblad.

Mogelijk gaat hij twee weken landelijk vastleggen. Het AD meldt dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Nu stelt het ministerie één week van de meivakantie vast en mogen scholen naar eigen inzicht een tweede week plannen. Dat kan voor ouders ‘een ramp’ zijn, zo citeert het AD de staatssecretaris.

De krant laat ook Ouders & Onderwijs aan het woord. De landelijke belangenorganisatie voor ouders met schoolgaande kinderen is de onzekerheid over de periode van de meivakantie vooral een probleem voor werkende ouders, die soms wel drie weken opvang voor hun kinderen moeten regelen.

Dekker verwacht eind dit schooljaar de knoop te kunnen doorhakken.

Koningsspelen: veel scholen op 25 april dicht…

De organisatie van de Koningsspelen heeft er geen rekening mee gehouden dat veel basisscholen op 25 april al meivakantie hebben. Dit betekent dat deze scholen dit jaar niet aan de Koningsspelen kunnen meedoen.

Basisscholen kunnen zich tot 31 januari aanmelden voor de Koningsspelen op vrijdag 25 april. Dat is officieel de dag voor de meivakantie, maar veel scholen hebben die week al vrij en kunnen dus niet meedoen. Dat ze in de week van de Koningsspelen vrij hebben, heeft te maken met het feit dat Tweede Paasdag dit jaar op 21 april valt.

Richard Krajicek, die aan het hoofd staat van de organisatie van de Koningsspelen, ontdekte dat pas nadat hij de datum ervoor had bekendgemaakt, zo erkent hij in Trouw. Bijvoorbeeld in Muiderberg, waar Krajicek woont, maar ook in Zwolle en Ermelo zijn de basisscholen vrij in de week waarin de Koningsspelen worden gehouden.

Om niet weer dezelfde fout te maken, maakt de organisatie van de Koningsspelen direct op 25 april bekend wanneer de spelen in 2015 worden gehouden. Dan kunnen de scholen daar in hun jaarplanning rekening mee houden.