Goed gesprek met Slob over actuele ontwikkelingen

Senior beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en collega’s van de andere profielorganisaties hebben woensdag een goed gesprek gehad met minister Arie Slob over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Het ging onder andere over artikel 23 van de Grondwet.

Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs staan midden in de schijnwerpers. Directe aanleiding daarvoor is de ophef rond het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Deze school zou artikel 23 gebruiken om onderwijs mogelijk te maken dat tegen democratisch burgerschap zou ingaan.

In de politiek gaan steeds meer stemmen op om dit artikel uit 1917 te moderniseren. Nog voor het zomerreces zal er in de Tweede Kamer een debat over worden gevoerd.

Burgerschap

In het gesprek met Slob kwamen ook andere actuele ontwikkelingen aan bod. Zo ging het over wetsvoorstel van de minister voor burgerschapsonderwijs. De Ministerraad stemde eind vorig in met dit voorstel. Het ligt nu ter advisering bij de Raad van State. Naar verwachting komt die er binnenkort mee naar buiten.

Kansengelijkheid kwam ook aan bod, net als de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs, het lerarentekort, het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen, het belang van transparante publieke verantwoording en de aandacht in het onderwijs voor mensen- en kinderrechten. Wat dat laatste betreft: Lammers bracht de mede door VOS/ABB ontwikkelde toolbox Mensenrechten op School onder de aandacht.

Vaker gesprekken

Slob gaf te kennen er veel waarde aan te hechten om met VOS/ABB en de andere profielorganisaties op regelmatige basis de actuele ontwikkelingen in het onderwijs door te nemen.

 

 

 

 

Ministers over beter onderwijs: schouders eronder!

Verbetering van het onderwijs ligt in handen van ‘ambitieuze leraren, schoolleiders en besturen’, benadrukken de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in reactie op het inspectierapport De Staat van het Onderwijs 2016-2017

In het rapport van de Inspectie van Onderwijs staat dat de prestaties van leerlingen onder druk staan en dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt. Daarnaast signaleert de inspectie dat ongelijke kansen dreigen en dat grote schoolverschillen worden versterkt door toenemende sociaal-economische segregatie.

Verandering van binnenuit

Voor Van Engelshoven en Slob zijn de conclusies van de inspectie geen reden om diepgaand in te grijpen in de autonomie van scholen. ‘De verandering zal van binnenuit moeten komen, van ambitieuze leraren, schoolleiders en besturen. Zij staan daarin niet alleen. De inspectie en het ministerie werken met hen samen aan constante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs’, zo schrijven ze in hun reactie.

De minister voegen daaraan toe dat het onderwijs niet kan worden verbeterd door de scholen ‘opnieuw te overladen met actieplannen en maatregelen, maar door een combinatie van ruimte, vertrouwen en heldere, gerichte doelen’. Ze gaan de komende tijd verder in gesprek met onder andere de PO-Raad en VO-raad ‘om tot een gerichte samenwerking te komen om de kwaliteit van het onderwijs verder te versterken’.

Samen de schouders eronder

Van Engelshoven en Slob verwachten ‘van iederéén in het onderwijs de intrinsieke motivatie om ambitieus onderwijs te bieden’. Ze beloven dat ook zij de schouders eronder zetten ‘door bestaande initiatieven voort te zetten en nieuwe op te pakken’.

Lees meer…

Arie Slob nieuwe minister voor funderend onderwijs

Arie Slob van de ChristenUnie wordt in het nieuwe kabinet de minister die over het primair en voortgezet onderwijs gaat. Hij heeft eerder gezegd dat openbare scholen naast de evolutietheorie ook het christelijke scheppingsverhaal moeten onderwijzen.

Slob heeft onderwijservaring. Van 1985 tot 1996 was hij docent geschiedenis en maatschappijleer aan het gereformeerde Greijdanus College in Zwolle. In de jaren 1986-1987 doceerde hij aan de gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort. In 2002 was hij directeur van administratiekantoor Concent.

Slob wil scheppingsverhaal

Volgens de nieuwssite Nu.nl wil Slob dat openbare scholen naast de evolutietheorie van Darwin ook het Bijbelse scheppingsverhaal onderwijzen. ‘Er zijn meer opvattingen over het begin van deze aarde dan alleen maar die ene die nu toevallig zwart op wit in de lesboeken wordt afgedrukt’, zou Slob in 2009 hebben gezegd in een vraaggesprek met Nu.nl.

Van Engelshoven de baas

Er komen in het nieuwe kabinet twee OCW-ministers. Ingrid van Engelshoven van D66 wordt de andere onderwijsminister. Zij gaat over het hoger onderwijs.

Van Engelshoven wordt minister van OCW , terwijl Slob minister voor OCW wordt. Het verschil tussen van en voor betekent dat Van Engelshoven de ‘echte’ minister is en dat het ministerschap van Slob qua status overeenkomt met het staatssecretarisschap van Sander Dekker in het tweede kabinet-Rutte.

Dit politiek-bestuurlijke nuanceverschil is niet geheel onbelangrijk. Het duidt erop dat ook voor het nieuwe kabinet het primair en voortgezet onderwijs een lagere status hebben dan het hoger onderwijs, dat immers onder de ‘echte’ minister ressorteert die de baas is op het departement.

‘In nieuwe kabinet krijgt OCW twee ministers’

In het kabinet-Rutte III komen twee onderwijsminister, melden onder andere het Algemeen Dagblad en de lokale Amsterdamse krant Het Parool.

Het AD schrijft op basis van informatie van ‘ingewijden’ dat er in het nieuwe kabinet in totaal 16 ministers komen, van wie er twee over het onderwijs zullen gaan. In de afgelopen kabinetsperiode had OCW een minister (Jet Bussemaker van de PvdA) en een staatssecretaris (Sander Dekker van de VVD).

Het Parool meldt dat de ene minister het primair en voortgezet onderwijs onder zijn of haar hoede krijgt, terwijl de andere minister over het vervolgonderwijs zal gaan. In het nu nog demissionaire kabinet-Rutte II gaat staatssecretaris Dekker over het primair en voortgezet onderwijs.

Naar verwachting wordt op 25 oktober bekend hoe het nieuwe kabinet eruitziet. Het regeerakkoord is inmiddels bekend. Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft er een uitgebreide analyse van gemaakt.

Lees meer…

Oud-minister Loek Hermans valt van zijn voetstuk

VVD-senator en oud-minister van OCW Loek Hermans geeft per direct zijn zetel in de Eerste Kamer op.

Zijn besluit volgt op een uitspraak van de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam over onder andere de rol die Hermans als voorzitter van de raad van commissarissen van Meavita speelde bij het faillissement van deze thuiszorgorganisatie in 2009. De raad van commissarissen is schuldig aan wanbeleid.

Volgens de rechters heeft Hermans andere commissarissen ‘ten onrechte niet volledig geïnformeerd over de bestaande problemen’ bij Meavita. Ook deelde hij ‘belangrijke interne en externe signalen’ over het functioneren van de bestuursvoorzitter niet met andere commissarissen.

Loek Hermans was van 1998 tot 2002 minister van OCW. Sinds 2007 zat hij namens de VVD in de Eerste Kamer. Hermans bekleedt tal van nevenfuncties. Zo is hij adviseur bij het Luzac College, een grote speler op het terrein van privéonderwijs. Het is nog niet bekend of de vernietigende uitspraak gevolgen heeft voor zijn bijbanen.

De rechter oordeelt dat vakbond Abvakabo FNV, die de rechtszaak aanspande, en de curatoren van Meavita de onderzoekskosten van ongeveer 1,5 miljoen euro op voormalige bestuurders en toezichthouders kunnen verhalen. Loek Hermans is aansprakelijk voor maximaal 155.000 euro.

Vakbondsbestuurder Gijs van Dijk en advocaat Arno van Deurzen hebben aan de media laten weten dat de te verhalen schade uiteindelijk kan oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Dat kan het geval zijn als ook de schade van de werknemers van Meavita wordt meegeteld. Er zullen daarvoor nog wel een aantal rechtszaken moeten volgen.

Overleg vereist voor wijziging arbeidsvoorwaarden

Veranderingen in de arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel mogen pas tot stand worden gebracht nadat de minister van Binnenlandse Zaken hierover overleg heeft gevoerd met de vakbonden. Dit geldt ook voor wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor mensen die in het onderwijs werken. De Helpdesk kreeg hier een vraag over naar aanleiding van de recente actualisering van het overzicht van wetsvoorstellen en jurisprudentie.

In de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP-regeling) staat dat regelingen die specifiek betrekking hebben op overheids- en onderwijspersoneel in het algemeen niet tot stand worden gebracht ‘dan nadat daarover door of namens onze minister van Binnenlandse Zaken overleg is gevoerd met de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers of verenigingen van overheidswerkgevers, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid’.

In de regeling staat ook dit: ‘Indien een regeling als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op arbeidsvoorwaardelijke rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren dient over een desbetreffend voorstel overeenstemming te worden bereikt.’

Hieruit blijkt inderdaad dat de minister van Binnenlandse Zaken voor veranderingen in de arbeidsvoorwaarden met de vakbonden moet overleggen. Volgens de ROP-regeling is het zelfs zo dat er voor aanpassing van arbeidsvoorwaardelijke rechten overeenstemming nodig is.

Tijdens overleg in de Tweede Kamer op 15 januari jongstleden hebben verschillende partijen de minister van Binnenlandse Zaken erop gewezen dat hij met de vakbonden moet overleggen over het voorstel. Volgens de vakbonden is er – afgezien van een informeel gesprek – geen overleg over het wetsvoorstel geweest. Ze dreigen daarom naar de rechter te stappen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Modestudent maakt prinsjesdaghoed Bussemaker

Een financiële meevaller voor het ministerie van OCW: de prinsjesdaghoed die minister Jet Bussemaker dit jaar opzet, is een cadeau van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De hoed is ontworpen en gemaakt door HvA-student Sebastian Pleus. Hoedenmaakster Evelien Gentis-Smit ondersteunde hem met advies en het beschikbaar stellen van haar atelier. Pleus studeert International Fashion & Design bij het Amsterdam Fashion Institute, de modeopleiding van de hogeschool. De prinsjesdaghoed voor Bussemaker van de HvA is vanaf nu een jaarlijkse traditie.

Op 1 maart 2011 werd Bussemaker rector van de HvA en trad zij toe tot het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de HvA. Op 5 november 2012 werd ze benoemd tot minister van OCW en legde zij haar werkzaamheden in Amsterdam neer.