Samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg moet beter – PO/VO

In een brief aan de Tweede Kamer benoemen demissionair onderwijsminister Arie Slob en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een reeks knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg.De huidige samenwerking vergt volgens Slob en Blokhuis...

Inclusieve samenleving vereist inclusiever onderwijs – PO/VO

Het platform Naar Inclusiever Onderwijs, dat een initiatief is van onder andere VOS/ABB, heeft de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek naar inclusiever onderwijs. Het rapport is woensdag in ontvangst genomen door demissionair onderwijsminister Arie Slob,...