‘Kind centraal stellen? Niet doen!’ – PO/VO

‘Stel niet continu dat kind centraal’, benadrukt associate lector jeugd Bert Wienen van Hogeschool Windesheim in een interview met de PO-Raad over inclusief onderwijs. Het is niet slim, stelt Wienen, om het individuele kind centraal te stellen, omdat het bij inclusief...

In najaar routekaart naar inclusiever onderwijs – PO/VO

De Tweede Kamer krijgt in het najaar een volgende voortgangsrapportage over passend onderwijs, met daarbij een routekaart naar inclusiever onderwijs. Dat melden de bewindslieden van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord Omzien naar elkaar,...

Nieuwe kabinet streeft naar inclusief onderwijs – PO/VO

Het kabinet-Rutte IV streeft naar inclusief onderwijs. Dat benadrukken de kersverse OCW-bewindslieden in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het nieuwe coalitieakkoord. In de antwoorden van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma en...