Wat leraren moeten weten over passend onderwijs – PO

Het ministerie van OCW heeft de handreiking Helderheid rond passend onderwijs uitgebracht. Deze publicatie gaat over wat leraren in het basisonderwijs moeten weten over de ondersteuning aan leerlingen. De handreiking kan volgens OCW helpen om ‘in het team het...

Inclusief onderwijs hoort in lerarenopleidingen – PO/VO

VOS/ABB en VGS pleiten voor een versterking van de lerarenopleidingen op het gebied van inclusief onderwijs. Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. De brief staat in het teken van het debat op 30 maart over onder andere de verbeteraanpak van passend...

‘Kind centraal stellen? Niet doen!’ – PO/VO

‘Stel niet continu dat kind centraal’, benadrukt associate lector jeugd Bert Wienen van Hogeschool Windesheim in een interview met de PO-Raad over inclusief onderwijs. Het is niet slim, stelt Wienen, om het individuele kind centraal te stellen, omdat het bij inclusief...

In najaar routekaart naar inclusiever onderwijs – PO/VO

De Tweede Kamer krijgt in het najaar een volgende voortgangsrapportage over passend onderwijs, met daarbij een routekaart naar inclusiever onderwijs. Dat melden de bewindslieden van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord Omzien naar elkaar,...