Inspectie wil meer aandacht voor burgerschap – PO/VO

Scholen laten kansen liggen voor verbetering van burgerschapsonderwijs. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2020. De inspectie wijst er al geruime tijd op dat de burgerschapsopdracht meer aandacht vergt. In de Staat van het Onderwijs...

Ouders klagen over passend onderwijs

De actiegroep Boze Ouders heeft bij de Inspectie van het Onderwijs een collectieve klacht ingediend over passend onderwijs.  De klacht gaat over het niet goed functioneren van passend onderwijs. Daardoor zitten volgens de actiegroep meer dan 13.000 kinderen zonder...

Begin 2020 resultaten evaluatie onderzoekskaders

De Inspectie van het Onderwijs verwacht begin 2020 de uitkomsten van de evaluatie van de onderzoekskaders te kunnen publiceren.’We ronden op dit moment de evaluatie van de onderzoekskaders af die op 1 augustus 2017 van kracht zijn geworden’, aldus de...

Wat staat er in inspectierapport Cornelius Haga?

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil volgens de Inspectie van het Onderwijs leerlingen niet afzijdig houden van de samenleving. Ook zou de omstreden school niet aanzetten tot onverdraagzaamheid of integratie willen belemmeren. Wel zou de school een...