Coronacrisis laat zien hoe belangrijk burgerschap is – PO/VO

De coronacrisis maakt duidelijk dat omgaan met verschil, verbinding en solidariteit onmisbare ingrediënten zijn voor een leefbare samenleving. De Inspectie van het Onderwijs verbindt dit in De Staat van het Onderwijs 2021 aan het belang van goed burgerschapsonderwijs....

Inspectie ziet dat rekenonderwijs te wensen overlaat – PO

Veel kinderen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van het rapport Peil.Rekenen-Wiskunde – Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019. Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 33% van de leerlingen...

Stimulerend toezicht loskoppelen van inspectieoordeel – PO/VO

Het stimulerende toezicht door de Inspectie van het Onderwijs kan het beste worden afgeschaft. Als dat niet kan, moet de inspectie het in elk geval volledig loskoppelen van de beoordeling van scholen. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan een nog op te stellen...

Verdiepend inspectieonderzoek naar coronacrisis – PO/VO

Omdat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs, voert de Inspectie van het Onderwijs dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. ‘Als toezichthouder willen we een goed beeld vormen van de gevolgen van...