‘Gemengde school komt er niet zomaar’ – PO/VO

De gemengde school komt er niet zomaar, omdat besturen van bijzondere scholen op godsdienstige grondslag en ouders die voor hun kind per se een witte school willen niet overstag zullen gaan. Dat stelt historicus en oud-conrector Carel Verhoef in Trouw. Hij reageert op...

Bouw als school samen je verhaal – PO/VO

‘De kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen je helpen om als school te bepalen wat je wel of niet doet. Ook in deze tijd. Natuurlijk houd je je als docententeam bezig met het voorkomen of tegengaan van achterstanden. Borg je daarnaast ook met elkaar dat er...

Nieuwe kernwaarden tonen meerwaarde openbare scholen – PO/VO

Met de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen onderwijsprofessionals en ouders bewust kiezen voor de openbare school. Ze zijn ook van belang voor leerlingen om zich te ontwikkelen tot volwassenen die bijdragen aan een in alle opzichten gezonde...

Magazine Naar School! over nieuwe kernwaarden – PO/VO

Het juninummer van magazine Naar School! gaat onder andere over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Hiermee kunnen openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien waar zij voor staan. Bij de kernwaarden...