Kinderrechten inspiratiebron voor openbare scholen

De kinder- en mensenrechten blijven een bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs – ook na 20 november, de dag waarop is stilgestaan bij het feit dat 25 jaar geleden het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de VN werd ondertekend. VOS/ABB en de...