Alle kinderen samen naar school? – PO/VO

Wat doe je als school voor leerlingen die niet zonder meer aan het regulier onderwijs kunnen meedoen? Magazine Naar School van VOS/ABB sprak met twee scholen die op verschillende manieren passend onderwijs bieden. Het openbare Schoonhovens College zette een eigen...

Ouder ziet afstand tot schoolbestuur toenemen – PO/VO

De afstand die ouders ervaren tot het schoolbestuur wordt groter. Dat meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs op basis van De Staat van de Ouder 2023. Volgens Ouders & Onderwijs weten veel ouders niet onder welk schoolbestuur de school valt of wie er in...

Modelbrieven over toelating/verwijdering van leerlingen

Onderstaande modelbrieven over toelating/verwijdering van leerlingen kunt u downloaden als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. U kunt de documenten naar uw eigen situatie aanpassen: Modelbrieven toelating en verwijdering passend onderwijs primair onderwijs...

Minister zet advies basisondersteuning bij oud papier – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma zet het advies van bureau BMC over een landelijke norm voor basisondersteuning bij het oud papier. Dat laat hij weten in de brief Samen de schouders onder passend onderwijs. Het ministerie van OCW had BMC gevraagd onderzoek te doen...