Webinar over beleidsregel inclusieve leeromgeving – PO/VO

Het Steunpunt Passend Onderwijs en het ministerie van OCW verzorgen op 26 juni een webinar over de beleidsregel inclusieve leeromgeving. Deze beleidsregel is gericht op intensivering van de samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. Scholen krijgen...

‘Inclusief onderwijs in 2035 niet haalbaar’ – PO/VO

Inclusief onderwijs in 2035 is niet haalbaar, zegt Tweede Kamerlid Aant-Jelle Soepboer van NSC. Volgens hem is passend onderwijs mislukt en is het daardoor onmogelijk om door te pakken naar inclusief onderwijs. De gedachte achter inclusief onderwijs is dat ook ieder...

Wordt subsidie begaafde leerlingen effectief ingezet? – PO/VO

Het ministerie van OCW laat onderzoek doen naar de effectiviteit van de subsidieregeling Begaafde leerlingen PO en VO 2023-2025. Het onderzoek begint dit jaar en wordt uitgevoerd door bureau Oberon. In het onderzoek zullen ouders en (hoog)begaafde leerlingen worden...

Meer kinderen met autisme gaan niet naar school – PO/VO

Van alle Nederlandse kinderen tussen de 12 en 18 jaar met autisme gaat 16% niet naar school. In 2021 was dat 10%. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), die een ledenenquête heeft uitgevoerd. Ouders noemen in de enquête een ongeschikte schoolomgeving,...