Denk mee over plannen passend onderwijs – PO/VO

VOS/ABB organiseert een bijeenkomst voor leden om mee te denken en praten over plannen die de politiek heeft met passend onderwijs. De bijeenkomst is op 18 april in Utrecht. Op deze bijeenkomst willen wij bestuurders en andere beslissingsverantwoordelijken...

Handreiking kosten kortdurend verblijf (V)SO – PO

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de Handreiking kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school geactualiseerd. Soms wordt een leerling tijdelijk geplaatst op een (V)SO-school, maar blijft die wel ingeschreven op de reguliere school of school voor speciaal...

Wiersma brengt inclusiever onderwijs in gevaar – PO/VO

De generieke korting op de bekostiging van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, die minister Dennis Wiersma onlangs aankondigde, belemmert de (door hemzelf gewenste) stap naar inclusiever onderwijs. Dat staat in een brief die de Vereniging Netwerk...

Ziezon Magazine over ondersteuning zieke leerlingen – PO/VO

Het Ziezon Magazine gaat over onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen. Deze eenmalige uitgave is een initiatief van Netwerk Ziezon, dat is opgericht door Onderwijsontwikkeling Nederland in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische...