Overzicht wet- en regelgeving passend onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs. Het overzicht is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Het geeft inzichtin wat er vanuit wet- en regelgeving...

Zorgwekkende toename vrijstellingen Leerplichtwet – PO/VO

Het is zorgwekkend dat het aantal vrijstellingen artikel 5 onder a van de Leerplichtwet (Lpw) al jaren oploopt. Dat zegt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op Kamervragen van Mariëlle Paul (VVD) over het aantal thuiszitters in het primair en voortgezet...

Ouders nog altijd ontevreden over passend onderwijs – PO/VO

Ouders geven passend onderwijs nog steeds een onvoldoende. De grootste problemen komen volgens hen door te grote klassen en gebrek aan expertise. Dat meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs. Ouders vinden vooral dat klassen kleiner moeten zijn (44%), zo...

‘Meer aandacht nodig voor gesproken taal’ – PO/VO

Op school moet net zoveel aandacht komen voor het bevorderen van gesproken taal als voor lezen en spellen. Dat stelt bijzonder hoogleraar prof. dr. Elise de Bree in haar oratie. Met haar rede aanvaardt De Bree op woensdag 9 november de bijzondere leerstoel...

In wetsvoorstellen thuiszitters ontbreekt perspectief – PO/VO

In de wetsvoorstellen voor het terugdringen van het aantal thuiszitters, ontbreekt een duidelijk perspectief om dit doel te bereiken. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultaties over het wetsvoorstel terugdringen verzuim en het wetsvoorstel voor...