Brandbrief over onderwijs aan kind met zware handicap

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft een brandbrief gekregen over de situatie van ernstig gehandicapte kinderen in het onderwijs. De brandbrief komt van de vereniging BOSK van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders en het netwerk Ieder(in) voor...

Dekker mengt zich niet in lokale beleidskeuzes

De bekostiging van het onderwijs is zo geregeld dat schoolbesturen zelf kunnen beslissen of zij bijvoorbeeld nevenvestigingen voor zorgleerlingen in stand houden. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP.Tjitske...

Passend onderwijs chronisch zieke leerling

Scholen moeten met maatwerkoplossingen regelen dat ook chronisch zieke leerlingen naar school kunnen. De huidige wetten bieden daar mogelijkheden voor.Dit antwoordt staatssecretaris Sander Dekker op vragen van het Tweede Kamerlid Tjitske Siderius (SP) over passend...