De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd met rekeninstrumenten op basis van de groeiregeling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO).

Samenwerkingsverbanden (SWV’s) zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (V)SO. De wijze waarop dit dient plaats te vinden, is wezenlijk anders dan vorig jaar.

Eerst vormde het aantal ingeschreven leerlingen op het (V)SO het uitgangspunt. In de nieuwe groeiregeling voor het (V)SO is het uitgangspunt het aantal nieuwe leerlingen dat door het SWV is verwezen en ingeschreven in het (V)SO in de periode 1 oktober-1 februari, evenals het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het (V)SO.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor het SWV primair onderwijs respectievelijk het SWV voortgezet onderwijs. Leerlingen die van de ene SO- respectievelijk VSO-school naar een andere SO- respectievelijk VSO-school zijn gegaan, gelden in dit verband niet als nieuwe leerlingen.

DUO geeft via het zogenoemde Kijkglas-3 inzicht in de ontwikkelingen in de leerlingaantallen. In samenwerking met het ministerie van OCW is een model ontwikkeld waarmee aan de hand van de gegevens uit Kijkglas-3 de groeibekostiging automatisch wordt berekend, zowel voor het SWV PO respectievelijk VO als voor de (V)SO-school.

Hiervoor dient het brinnummer van het samenwerkingsverband/de (V)SO-school in het model te worden ingevoerd en moet worden aangegeven of binnen het SWV is afgesproken of ook de basisbekostiging personeel en/of de materiële bekostiging in de berekening van de groeiregeling moet worden meegenomen.

In de Toolbox vindt u onderstaande nieuwe modellen inclusief een uitgebreide toelichting op de groeiregeling in het (V)SO:

Map (voortgezet) speciaal onderwijs

MJB (V)SO 2015 vs 25mei2015

Kijkdoos groeiregeling voor vso 21mei2015

Toelichting Groeiregeling vs 20 mei2015

Map Samenwerkingsverbanden

MJB SWV Passend Onderwijs PO 2015 21mei2015

Kijkdoos groeiregeling voor SWV PO vs 18mei2015

MJB SWV Passend Onderwijs VO 2015 vs 22mei2015

Kijkdoos groeiregeling voor SWV VO vs 28 mei2015

Toelichting Groeiregeling vs 20 mei2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: