Regeling bekostiging: indexatie 5,68% – VO

De Regeling bekostiging voortgezet onderwijs 2024-2025 is gepubliceerd. Daarin zit de indexatie van de personele en materiële bekostiging. Sinds de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs in 2022 is er geen losse bekostiging meer voor personeel...

Bedragen vereenvoudiging bekostiging bekend – PO

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het voor schoolbesturen in het primair onderwijs eindelijk duidelijk met welke bekostiging ze rekening kunnen houden vanaf 1 januari 2023. Vanaf die datum is de systematiek van bekostiging...

Definitieve Regeling bekostiging personeel 2021-2022 – PO

De definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2021-2022 is gepubliceerd. Ten opzichte van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021-2022, die afgelopen juli werd gepubliceerd, is de bekostiging in 2022 met circa € 956 miljoen verhoogd. Dit is gedaan om: de...

Regeling bekostiging personeel 2022-2023 – PO

De eerste Regeling bekostiging personeel PO 2022-2023 is gepubliceerd. De bedragen zijn nog niet definitief, omdat de loon- en prijsbijstelling (indexatie) over 2022 nog niet is vastgesteld en uitgekeerd. Dit volgt medio juni, na de Voorjaarsnota van het kabinet. Het...

Tweede regeling bekostiging 2020-2021 gepubliceerd – PO

De Tweede regeling bekostiging primair onderwijs 2020-2021 is gepubliceerd. Hierin is de kabinetsbijdrage 2020 voor de laatste vijf maanden van dit jaar verwerkt.  Ten opzichte van de prijzen in de op 25 maart jongstleden gepubliceerde Eerste regeling bekostiging...