Regeling bekostiging personeel 2022-2023 – PO

De eerste Regeling bekostiging personeel PO 2022-2023 is gepubliceerd. De bedragen zijn nog niet definitief, omdat de loon- en prijsbijstelling (indexatie) over 2022 nog niet is vastgesteld en uitgekeerd. Dit volgt medio juni, na de Voorjaarsnota van het kabinet. Het...

Tweede regeling bekostiging 2020-2021 gepubliceerd – PO

De Tweede regeling bekostiging primair onderwijs 2020-2021 is gepubliceerd. Hierin is de kabinetsbijdrage 2020 voor de laatste vijf maanden van dit jaar verwerkt.  Ten opzichte van de prijzen in de op 25 maart jongstleden gepubliceerde Eerste regeling bekostiging...

Eerste Regeling bekostiging 2020-2021 – PO

De Eerste Regeling bekostiging 2020-2021 primair onderwijs is gepubliceerd. Hierin zijn de afspraken van het eind vorig jaar gesloten Onderwijsconvenant verwerkt. De verschillende bedragen met betrekking tot de gemiddelde personeelslast (GPL) en de bedragen voor het...