Bedragen vereenvoudiging bekostiging bekend – PO

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het voor schoolbesturen in het primair onderwijs eindelijk duidelijk met welke bekostiging ze rekening kunnen houden vanaf 1 januari 2023. Vanaf die datum is de systematiek van bekostiging...

Definitieve Regeling bekostiging personeel 2021-2022 – PO

De definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2021-2022 is gepubliceerd. Ten opzichte van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021-2022, die afgelopen juli werd gepubliceerd, is de bekostiging in 2022 met circa € 956 miljoen verhoogd. Dit is gedaan om: de...

Regeling bekostiging personeel 2022-2023 – PO

De eerste Regeling bekostiging personeel PO 2022-2023 is gepubliceerd. De bedragen zijn nog niet definitief, omdat de loon- en prijsbijstelling (indexatie) over 2022 nog niet is vastgesteld en uitgekeerd. Dit volgt medio juni, na de Voorjaarsnota van het kabinet. Het...

Tweede regeling bekostiging 2020-2021 gepubliceerd – PO

De Tweede regeling bekostiging primair onderwijs 2020-2021 is gepubliceerd. Hierin is de kabinetsbijdrage 2020 voor de laatste vijf maanden van dit jaar verwerkt.  Ten opzichte van de prijzen in de op 25 maart jongstleden gepubliceerde Eerste regeling bekostiging...

Eerste Regeling bekostiging 2020-2021 – PO

De Eerste Regeling bekostiging 2020-2021 primair onderwijs is gepubliceerd. Hierin zijn de afspraken van het eind vorig jaar gesloten Onderwijsconvenant verwerkt. De verschillende bedragen met betrekking tot de gemiddelde personeelslast (GPL) en de bedragen voor het...