Eerste Kamer stemt in met afschaffing rekentoets – VO

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd. In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om...

Internetconsultatie over afschaffen rekentoets

Tot 13 januari kunt u deelnemen aan de internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen.Het besluit bevat technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het...