SP: schoolbestuurders onder onderwijs-cao – PO/VO

In het verkiezingsprogramma van de SP staat onder andere dat schoolbestuurders onder een van de onderwijs-cao’s moeten vallen. Daarmee wil de partij van Lilian Marijnissen ervoor zorgen dat geld voor onderwijs niet meer besteed wordt aan ‘hoge beloningen...

Kamer steunt volledige heropening voortgezet onderwijs – VO

De Tweede Kamer steunt in grote meerderheid de volledige heropening van het voortgezet onderwijs. Een motie van de SP tegen het loslaten van de 1,5 metermaatregel is verworpen. De motie van SP-Kamerlid Peter Kwint was grotendeels ingegeven door bezwaren van de...

Tweede Kamer mort over afschaffen ouderbijdrage

VVD en CDA in de Tweede Kamer willen dat de vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan. Ook D66 vraagt hier aandacht voor. Dat bleek tijdens een debat over een initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks. Daarin staat dat geen enkele leerling mag worden uitgesloten...