Extra geld voor strategisch HRM naar allerlei activiteiten – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken het extra geld voor strategisch personeelsbeleid voor een groot aantal verschillende activiteiten. Dat blijkt uit de evaluatie van deze aanvullende bekostiging. Veelgenoemde activiteiten in de verantwoordingsvragen van DUO...

Onderzoek naar schaduwkanten HRM – PO/VO

Hoogleraar Strategisch Human Resource Management Eva Knies van de Universiteit Utrecht heeft een NWO-subsidie van ongeveer 800.000 euro gekregen voor haar onderzoeksproject People management: te veel van het goede?. Dit project ligt op het snijvlak van bestuurs- en...

Overzichten specialisaties en voorbeeldfuncties – PO/VO

In de map HRM onder Downloads op deze website zitten twee overzichten van respectievelijk specialisaties in het primair onderwijs en voorbeeldfuncties in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u daar ook een actualisatie van...