Vanaf 2025 gewijzigde regeling strategisch HRM – VO

De huidige Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding startende leraren & schoolleiders en verzuim VO wordt in 2024 gecontinueerd. Vanaf 2025 gaat 50% van de middelen naar de nieuwe Regeling onderwijsregio’s. Het gaat om € 88...

Goed onderwijs vraagt om strategisch personeelsbeleid – PO/VO

Goed onderwijs voor alle kinderen vraagt om goed strategisch personeelsbeleid. Want alleen met voldoende gekwalificeerde én gemotiveerde mensen kunt u ervoor zorgen dat uw onderwijsinstelling vitaal is en blijft. VOS/ABB kan u hierbij ondersteunen! Wat betekent...

Extra geld voor strategisch HRM naar allerlei activiteiten – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken het extra geld voor strategisch personeelsbeleid voor een groot aantal verschillende activiteiten. Dat blijkt uit de evaluatie van deze aanvullende bekostiging. Veelgenoemde activiteiten in de verantwoordingsvragen van DUO...