Inspiratiesessies strategisch personeelsbeleid: online! – PO/VO

De twee inspiratiesessies over strategisch personeelsbeleid in november zullen vanwege de coronasituatie online plaatsvinden. LET OP: HET MAXIMUMAANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT. U KUNT ZICH NIET MEER VOOR DEZE ONLINE BIJEENKOMSTEN AANMELDEN! Vraagt u zich wel eens af wat...

Overzichten specialisaties en voorbeeldfuncties – PO/VO

In de map HRM onder Downloads op deze website zitten twee overzichten van respectievelijk specialisaties in het primair onderwijs en voorbeeldfuncties in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u daar ook een actualisatie van...