Verlenging experiment teambevoegdheid – PO/VO

Onderwijsminister Mariëlle Paul meldt dat scholen die 10-14-onderwijs aanbieden zich binnenkort kunnen aanmelden om deel te nemen aan het experiment met teambevoegdheid. Let op: scholen die nu al meedoen met dit experiment en daarmee willen doorgaan, moeten opnieuw...

Teambevoegdheid geeft meer flexibiliteit – PO/VO

Teambevoegdheid in het 10-14-onderwijsgeeft leraren meer flexibiliteit. Ook stimuleert teambevoegdheid de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, wat goed is voor de doorlopende leerlijn en de gezamenlijke begeleiding van leerlingen. Dat meldt...

Schoolleiders en leraren blij met teambevoegdheid – PO/VO

Teambevoegdheid heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen docenten op 10-14-scholen veel soepeler verloopt. Dat blijkt uit de eerste tussenmeting van teambevoegdheid.Scholen voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar ervaren de regels voor bevoegdheden en...