Deelname training radicalisering moet omhoog

Onderwijsminister Arie Slob wil dat meer leraren deelnemen aan de training om radicalisering onder leerlingen te herkennen. Om dit te bereiken laat hij de training gerichter aanbieden en zet hij in op andere manieren, bijvoorbeeld via e-learning.

Dit meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van eerdere berichten dat er onder leraren weinig animo is voor het volgen van deze training. De training is onderdeel van de ‘integrale aanpak terrorisme’ die het kabinet in november 2017 lanceerde.

Nog geen 1000 leraren bereikt

In 2018 zijn 38 trainingen gegeven aan 680 deelnemers uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er 50 adviesgesprekken met scholen gevoerd. In de eerste maanden van 2019 zijn 14 trainingen gegeven voor circa 280 onderwijsprofessionals.

Het kabinet wil de komende jaar meer leraren bereiken, met name in ‘geprioriteerde gemeenten’. Daar wordt de training vooraan gerichter aangeboden. Verder vraagt de minister aan lokale adviseurs van instanties, zoals de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS), om gemeenten te informeren over het trainingsaanbod en laat hij cursussen via e-learning ontwikkelen. De training wordt niet verplicht.

 

AIVD wilde geen discussie over vrijheid van onderwijs

De waarschuwing van de geheime dienst AIVD voor het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam was niet bedoeld om een discussie los te maken over de vrijheid van onderwijs, zegt AIVD-directeur Dick Schoof in de Volkskrant.

In januari verstuurde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een ambtsbericht, waarin het Cornelius Haga Lyceum werd geassocieerd met salafisme en terrorisme. In maart kwam de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) met een samenvatting van dat bericht. Daarin stond dat er sprake was van ‘richtinggevende personen’ die zich zouden omringen met ‘salafistische aanjagers’. Ook zou er sprake zijn van antidemocratische standpunten.

De informatie die via de AIVD en NCTV naar buiten kwam, was voor burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) en onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) van Amsterdam aanleiding om niet meer met het bestuur van de school te willen samenwerken. Moorman riep ouders op om het bestuur aan de kant te zetten, maar aan die oproep werd geen gehoor gegeven.

De opstelling van de gemeente Amsterdam was voor directeur-bestuurder Söner Atasoy reden om Halsema uit te maken voor ‘domme gans’. Volgens hem is zijn school ten onrechte in verband gebracht met extremistisch gedachtegoed en terrorisme.

Artikel 23 vrijheid van onderwijs

De waarschuwing tegen het Cornelius Haga Lyceum leidde tot een discussie over de houdbaarheid van artikel 23 in de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Zo schreef historicus Gert Jan Geling in Trouw een opiniestuk, waarin hij stelde dat de situatie op het Cornelius Haga Lyceum aantoont dat artikel 23 onderwijs mogelijk maakt dat we in Nederland niet willen.

‘Zolang we een grondwetsartikel hebben dat dit soort scholen de vrijheid geeft om zich te vestigen, blijft het proberen dit tegen te gaan onbegonnen werk. We kunnen dan wel zeggen ‘dit willen we niet’, maar dankzij de Grondwet mag het uiteindelijk gewoon wel, en moeten gemeenten, en de Rijksoverheid, zich in de gekste bochten wringen om de oprichting en verspreiding van dergelijke salafistische scholen te voorkomen’, aldus Geling.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP zei naar aanleiding van de situatie in Amsterdam dat artikel 23 het vrijwel onmogelijk maakt om islamitische, christelijke en joodse scholen aan te pakken. Hij wees erop dat schoolbestuurders niet kunnen worden ontslagen als er sprake is van antidemocratisch onderwijs of wanneer integratie wordt tegengewerkt. Hij wil de wet op dat punt aanscherpen.

Ook historicus Carel Verhoef, auteur van het boek Inperking vrijheid van onderwijs, mengde zich via Trouw in de discussie. Volgens hem moet artikel 23 zodanig worden ingeperkt ‘dat het niet langer mogelijk is om scholen op te richten en te onderhouden op grond van een godsdienstige overtuiging’. Het openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs op godsdienstige grondslag zouden wat hem betreft moeten worden samengevoegd tot ‘de gemengde school voor alle gezindten’.

‘Het gaat ons niet om vrijheid van onderwijs’

AIVD-baas Dick Schoof zegt nu in de Volkskrant dat het niet de bedoeling was om met het uitsturen van het ambtsbericht over het Cornelius Haga Lyceum een discussie los te maken over de houdbaarheid van artikel 23. ‘Door de publiciteit ontstond het beeld dat wij het debat hebben aangejaagd (…). Dat klopt niet. Het gaat ons (…) niet om de vrijheid van onderwijs.’

Het gaat de AIVD er wel om, zo zegt Schoof tegen de krant, ‘dat jonge kinderen niet onder invloed komen van zulk gedachtegoed’. Hij doelt daarmee op het salafisme. Ook zegt hij het belangrijk te vinden dat dit ‘probleem’ nu ruimschoots maatschappelijk en politiek is geagendeerd.

Lees meer…

Trainingen om radicalisering te herkennen niet in trek

Leraren hebben weinig belangstelling voor trainingen om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen, meldt de NOS.

Volgens de Stichting School en Veiligheid heeft nog geen 2 procent van de leraren een (gratis) training gevolgd om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen.

Directeur Klaas Hiemstra wijt dat aan onhandige voorlichting. Aanvankelijk werden de trainingen gepromoot als hulpmiddel voor het omgaan met radicale meningen en opvattingen in de klas, zei Hiemstra in het NOS Radio 1 Journaal: ‘Dat werd erg geassocieerd met terrorisme. Daarvan zeiden de docenten: zulke leerlingen hebben we helemaal niet in de klas.’

Lees meer bij de NOS

 

Complotten in de klas – hoe ga je daarmee om?

De Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid hebben een brochure uitgebracht met praktische tips en suggesties met betrekking tot leerlingen die denken in complotten. De brochure is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en mbo.

De makers wijzen erop dat veel docenten worstelen met leerlingen die denken in complotten. ‘Een uitlating of opvatting van een leerling kan een les helemaal op z’n kop zetten. Hij of zij komt met een verhaal of idee uit de hoek dat haaks staat op het wereldbeeld en de waarneming van de docent voor de klas’, zo melden de Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid.

Centraal uitgangspunt van de brochure is de notie dat docenten leerlingen die in complotten geloven serieus moeten nemen. ‘Weerleggen of onderuithalen van een complotconstruct met alleen feitelijke tegeninformatie werkt contraproductief. Beter is het om samen met leerlingen op zoek te gaan naar waarheidsvinding en daarbij open en nieuwsgierig te zijn.’

Ga naar de brochure Complotten in de klas

 

Welke terreurrisico’s lopen uw scholen?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon kan voor uw organisatie de risico’s op het gebied van terrorisme inventariseren.

Ook in scholen is het risico van terroristische of andere gewelddadige acties aanwezig. Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar u kunt wel de risico’s beperken. Daartoe zult u eerst moeten weten welke risico’s er zijn en welke consequenties die voor uw organisaties met zich mee kunnen brengen.

Aon combineert risicomanagement op het gebied van terrorisme en geweld met het verzekeringsaspect. De aanpak bestaat in grote lijnen uit een terrorismerisico- en een kwetsbaarheidsanalyse, gevolgd door het opstellen van sluitend risicomanagementprogramma. Daarin staan voor uw organisatie alle directe terrorismerisico’s en de mogelijke gevolgen op de langere termijn.

Meer weten? U kunt contact opnemen met accountmanagers Henri Damen of Ruud van Houten van Aon:

Henri Damen, 06-13817417, Henri.Damen@aon.nl

Ruud van Houten, 06-14875425, Ruud.van.Houten@aon.nl

Openbare school distantieert zich van islamprediker

'De ideeën van imam Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school'. Dat meldt het Scheldemond College in Vlissingen nu blijkt dat de aula afgelopen zaterdag was gehuurd door een islamitische jongerenorganisatie die deze omstreden imam had uitgenodigd.

Het Scheldemond College meldt op zijn website dat het de aula's geregeld verhuurt. 'In dit geval was dat aan de (lokale) werkgroep Isra, onderdeel van de Stichting Droom uit Vlissingen. Men had gezegd dat het een middag betrof over opvoedingsproblematiek. Er is niet doorgevraagd over sprekers. Hierdoor wijzer zullen we een volgende keer wel doorvragen.'

De lokale werkgroep Isra meldt op Facebook dat 'we met elkaar het integratieproces bevorderen'. Bij de uitnodiging stond een afbeelding van Yasin. De van oorsprong Amerikaanse imam, die nu werkt vanuit Groot-Brittannië, staat bekend als iemand met radicale ideeën. Hij zou begrip kweken voor terrorisme en tegen homo's zijn. Hij zou ook vinden dat moslims niet bevriend mogen zijn met niet-moslims. Deze standpunten worden tegenover VOS/ABB weersproken door Nourdeen Wildeman, die bij de organisatie betrokken is. 

Het is volgens de openbare school ongepast om deze spreker in de aula van een school uit te nodigen. De omstreden imam was er op zaterdag, dus de leerlingen waren er op dat moment niet. Achteraf bleek dat de werkgroep door de plaatselijke moskee was geweigerd, volgens de Telegraaf omdat Khalid Yasin was uitgenodigd. Aan de school was niet verteld dat deze prediker zou komen.

'Wij distantiëren ons dan ook volledig van deze imam en van zijn denkbeelden. De ideeën van Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school. Wij gaan uit van respect voor de ander, ongeacht het geloof, de overtuiging, sekse, geaardheid of afkomst van die ander, respect voor je omgeving en respect voor jezelf', aldus het Scheldemond College.

Omroep Zeeland heeft aandacht besteed aan deze kwestie. Bij het nieuwsitem kunt u een gesprek beluisteren dat de regionale omroep met rector Hendrik Jan van Arenthals had.

De toespraak van Khalid Yasin in Vlissingen is door de stichting Ontdek Islam op YouTube geplaatst.