Trainingen om radicalisering te herkennen niet in trek

Leraren hebben weinig belangstelling voor trainingen om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen, meldt de NOS.

Volgens de Stichting School en Veiligheid heeft nog geen 2 procent van de leraren een (gratis) training gevolgd om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen.

Directeur Klaas Hiemstra wijt dat aan onhandige voorlichting. Aanvankelijk werden de trainingen gepromoot als hulpmiddel voor het omgaan met radicale meningen en opvattingen in de klas, zei Hiemstra in het NOS Radio 1 Journaal: ‘Dat werd erg geassocieerd met terrorisme. Daarvan zeiden de docenten: zulke leerlingen hebben we helemaal niet in de klas.’

Lees meer bij de NOS

 

Complotten in de klas – hoe ga je daarmee om?

De Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid hebben een brochure uitgebracht met praktische tips en suggesties met betrekking tot leerlingen die denken in complotten. De brochure is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en mbo.

De makers wijzen erop dat veel docenten worstelen met leerlingen die denken in complotten. ‘Een uitlating of opvatting van een leerling kan een les helemaal op z’n kop zetten. Hij of zij komt met een verhaal of idee uit de hoek dat haaks staat op het wereldbeeld en de waarneming van de docent voor de klas’, zo melden de Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid.

Centraal uitgangspunt van de brochure is de notie dat docenten leerlingen die in complotten geloven serieus moeten nemen. ‘Weerleggen of onderuithalen van een complotconstruct met alleen feitelijke tegeninformatie werkt contraproductief. Beter is het om samen met leerlingen op zoek te gaan naar waarheidsvinding en daarbij open en nieuwsgierig te zijn.’

Ga naar de brochure Complotten in de klas

 

Welke terreurrisico’s lopen uw scholen?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon kan voor uw organisatie de risico’s op het gebied van terrorisme inventariseren.

Ook in scholen is het risico van terroristische of andere gewelddadige acties aanwezig. Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar u kunt wel de risico’s beperken. Daartoe zult u eerst moeten weten welke risico’s er zijn en welke consequenties die voor uw organisaties met zich mee kunnen brengen.

Aon combineert risicomanagement op het gebied van terrorisme en geweld met het verzekeringsaspect. De aanpak bestaat in grote lijnen uit een terrorismerisico- en een kwetsbaarheidsanalyse, gevolgd door het opstellen van sluitend risicomanagementprogramma. Daarin staan voor uw organisatie alle directe terrorismerisico’s en de mogelijke gevolgen op de langere termijn.

Meer weten? U kunt contact opnemen met accountmanagers Henri Damen of Ruud van Houten van Aon:

Henri Damen, 06-13817417, Henri.Damen@aon.nl

Ruud van Houten, 06-14875425, Ruud.van.Houten@aon.nl

Openbare school distantieert zich van islamprediker

'De ideeën van imam Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school'. Dat meldt het Scheldemond College in Vlissingen nu blijkt dat de aula afgelopen zaterdag was gehuurd door een islamitische jongerenorganisatie die deze omstreden imam had uitgenodigd.

Het Scheldemond College meldt op zijn website dat het de aula's geregeld verhuurt. 'In dit geval was dat aan de (lokale) werkgroep Isra, onderdeel van de Stichting Droom uit Vlissingen. Men had gezegd dat het een middag betrof over opvoedingsproblematiek. Er is niet doorgevraagd over sprekers. Hierdoor wijzer zullen we een volgende keer wel doorvragen.'

De lokale werkgroep Isra meldt op Facebook dat 'we met elkaar het integratieproces bevorderen'. Bij de uitnodiging stond een afbeelding van Yasin. De van oorsprong Amerikaanse imam, die nu werkt vanuit Groot-Brittannië, staat bekend als iemand met radicale ideeën. Hij zou begrip kweken voor terrorisme en tegen homo's zijn. Hij zou ook vinden dat moslims niet bevriend mogen zijn met niet-moslims. Deze standpunten worden tegenover VOS/ABB weersproken door Nourdeen Wildeman, die bij de organisatie betrokken is. 

Het is volgens de openbare school ongepast om deze spreker in de aula van een school uit te nodigen. De omstreden imam was er op zaterdag, dus de leerlingen waren er op dat moment niet. Achteraf bleek dat de werkgroep door de plaatselijke moskee was geweigerd, volgens de Telegraaf omdat Khalid Yasin was uitgenodigd. Aan de school was niet verteld dat deze prediker zou komen.

'Wij distantiëren ons dan ook volledig van deze imam en van zijn denkbeelden. De ideeën van Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school. Wij gaan uit van respect voor de ander, ongeacht het geloof, de overtuiging, sekse, geaardheid of afkomst van die ander, respect voor je omgeving en respect voor jezelf', aldus het Scheldemond College.

Omroep Zeeland heeft aandacht besteed aan deze kwestie. Bij het nieuwsitem kunt u een gesprek beluisteren dat de regionale omroep met rector Hendrik Jan van Arenthals had.

De toespraak van Khalid Yasin in Vlissingen is door de stichting Ontdek Islam op YouTube geplaatst.