Wat wil de politiek met het onderwijs?

Hieronder staat puntsgewijs aangegeven wat in de politieke (concept)programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen over het onderwijs staat. Het zijn slechts samenvattinkjes. Voor het hele verhaal klikt u door naar de respectievelijke verkiezingsprogramma’s....