Utrechtse ouderbijdragen in solidariteitsfonds – PO

De gemeente Utrecht werkt samen met schoolbesturen voor primair onderwijs aan een stedelijk solidariteitsfonds dat de vrijwillige ouderbijdrage per school moet vervangen. De vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan, maar het bedrag gaat niet meer naar de school, maar...

Vier SvPO-scholen ‘zeer zwak’ – VO

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Amsterdam, Utrecht, Hoorn en Kapelle zijn door de Inspectie van het Onderwijs zeer zwak bevonden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De rapporten van de inspectie worden op 4 november pas openbaar, maar het interim-bestuur...