Met inspectie in gesprek over ouderbijdrage – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wil met scholen en ouders in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom komt er een rondetafelgesprek op 6 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Die middag komen de volgende vragen aan de orde: Waar lopen scholen tegenaan bij de...

‘Middelbare scholen niet eerlijk over ouderbijdrage’ – VO

Een meerderheid van de middelbare scholen overtreedt de wet door niet duidelijk te communiceren over de vrijwillige ouderbijdrage. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een steekproef onder 160 scholen, meldt de Volkskrant. De inspectie...

Met maximale ouderbijdrage versobering aanbod – PO/VO

Bij het instellen van een maximum aan de vrijwillige ouderbijdrage is het van belang om vast te stellen of en waar ruimte is voor het versoberen of anders vormgeven van activiteiten. Ook moet dan worden gekeken waar eventueel mogelijkheden zijn voor andere...

Brochure over vrijwillige ouderbijdrage – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een herziene versie gepubliceerd van de brochure over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook is extra informatie over de ouderbijdrage online beschikbaar. Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van extra...