Coronacrisis leidt tot uitstel afschaffen fusietoets – PO/VO

Nu ook de Eerste Kamer vanwege de coronacrisis stilligt, is de behandeling van het wetsvoorstel Afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs tot nader order uitgesteld. Dit betekent dat de situatie voorlopig blijft zoals die nu is, namelijk met lichte toetsen voor...

‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ tegenhouden!

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen zal leiden tot nog meer segregatie in het onderwijs. Daarom roepen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de Eerste Kamer nadrukkelijk op dit wetsvoorstel te verwerpen.De samenleving is absoluut niet gebaat...

School is democratische samenleving in het klein

Een school moet daadwerkelijk een democratische samenleving zijn waarin leerlingen actief participeren en meebeslissen. Dit standpunt van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kwam aan bod in een overleg over het initiatiefwetsvoorstel van...

Internetconsultatie schooldiploma praktijkonderwijs

Wat vindt u van het wetsvoorstel Schooldiploma praktijkonderwijs? Tot 10 februari staat hierover een internetconsultatie open.In het wetsvoorstel staat dat scholen voor praktijkonderwijs aan alle leerlingen die die opleiding succesvol afronden een schooldiploma...