‘Scholen slagen er niet in zittenblijven te beperken’ – VO

Scholen in het voortgezet onderwijs proberen op allerlei manieren het zittenblijven te beperken. Ze hebben namelijk twijfels over het nut van een jaar overdoen. Toch blijven er meer leerlingen zitten dan vroeger. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs. Uit...

Subsidie tegen onnodig zittenblijven – VO

Tot 1 mei kunnen scholen voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te voorkomen dat leerlingen onnodig blijven zitten. Per school is er maximaal 15.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling Voorkomen onnodig zittenblijven is in de plaats gekomen van de...