Subsidie tegen onnodig zittenblijven – VO

Tot 1 mei kunnen scholen voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te voorkomen dat leerlingen onnodig blijven zitten. Per school is er maximaal 15.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling Voorkomen onnodig zittenblijven is in de plaats gekomen van de...

Havo heeft meeste zittenblijvers

In 2016 bleef 9,9 procent van de havo-jongens in de derde klas of hoger zitten, tegen 7,7 procent van de meisjes. Het aandeel zittenblijvers op de havo is hoger dan op het vmbo en het vwo, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De afgelopen jaren werd de...