De gemeente Amsterdam heeft besloten dat ook leraren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een salaristoeslag krijgen. De 17-jarige examenleerling Elijah Delsink van het Altra College Bleichrodt in Amsterdam meldt dat ook deze docenten onder het convenant vallen van de gemeente Amsterdam om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

In juni maakte het kabinet bekend voor een periode van vier jaar 116 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de vier grote steden en Almere (G5) om het lerarentekort te verminderen. De steden hebben de vrijheid om het geld naar eigen inzicht te besteden. Amsterdam koos ervoor alle leraren in het primair onderwijs een salaristoeslag te geven. Het bleek dat de leraren in het vso daar niet toe behoorden, terwijl ook zij onder de cao voor het primair onderwijs vallen.

Dit werd opgemerkt in de Tweede Kamer. De Kamerleden Michel Rog van het CDA en Peter Kwint stelden in overleg met Delsink een motie op om ook Amsterdamse vso-docenten een salaristoeslag toe te kennen. Delsink drong er vervolgens bij wethouder Moorman op aan dat snel te doen. Het resultaat hiervan is dat ook leraren in het voortgezet speciaal onderwijs de toeslag krijgen.

Chapeau!

Delsink is blij met dit besluit, want zo is volgens hem ‘een nog grotere leegloop van Amsterdamse VSO-docenten voorkomen’. Als de toeslag niet aan vso-docenten was toegekend, zouden zij volgens hem ‘de laagst betaalde docenten in Amsterdam’ zijn geworden. ‘Amsterdam heeft er echt knetterhard aan gewerkt om dit recht te zetten, chapeau!’, aldus Delsink.

Deel dit bericht: