De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de Wet vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Deze wet wordt uitgebreid met een regeling voor 75 schoolvestigingen in krimpregio’s om een breed aanbod te kunnen behouden. Maar dit biedt helaas niet in alle krimpregio’s soelaas…

De wet van onderwijsminister Arie Slob moet een einde maken aan de ingewikkelde manier waarop nu het geld wordt verdeeld. Als ook de Eerste Kamer met de wet akkoord gaat, komen er per 1 januari 2022 gelijke bedragen voor eenzelfde type leerlingen.  Daarnaast krijgen scholen dan voortaan één vast bedrag voor de hoofdvestiging en één vast bedrag voor nevenvestigingen.

Gevolgen voor krimpregio’s

Met name scholen in krimpregio’s die te kampen hebben met afnemende leerlingenaantallen, zouden er met de vereenvoudiging financieel fors op achteruit kunnen gaan. Daarover vertelt bestuurder Guus Hagt van de Mondia Scholengroep in het artikel Dit zal ten koste gaan van ons onderwijs in het juninummer van magazine Naar School! van VOS/ABB.

Doordat op Walcheren de Mondia Scholengroep en een christelijke scholengemeenschap nog samen actief zijn, kunnen zij geen aanspraak maken op een financiële toeslag voor geïsoleerde scholen.  Hagt is bang dat Walcheren uiteindelijk een gebied wordt waar nog maar één school voor voortgezet onderwijs zal overblijven, net zoals dat al het geval is in Zeeuws-Vlaanderen. ‘Dan heb je dus hier als ouders niets meer te kiezen. Willen we daarnaartoe?’

Kansenongelijkheid en segregatie

VOS/ABB waarschuwde de Tweede Kamer voor toenemende kansenongelijkheid en segregatie in met name krimpgebieden als deze wet zou worden aangenomen. De VO-raad reageerde hierop door te stellen dat kansengelijkheid ‘speerpunt’ is. Er is volgens de VO-raad onder zijn leden ‘brede steun’ voor het wetsvoorstel.

Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt.

Deel dit bericht: